Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 03:36 26/07/2019 (GMT+7)
Tổng LĐLĐ VN: Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về công tác vận động nữ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) vừa ban hành kế hoạch số 67/KH-TLĐ ngày 25/7/2019 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020).

Việc tổng kết được tiến hành từ công đoàn cơ sở trở lên. Các địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; đồng thời lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc khen thưởng tại cấp tỉnh, ngành trung ương và xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 30/4/2020. Những tập thể, cá nhân được xét chọn phải thực sự tiêu biểu, điển hình, có thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

Kế hoạch nêu rõ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoàn thành tổng kết xong trước ngày 30/7/2020; đồng thời hoàn thiện báo cáo tổng kết  theo Đề cương và gửi về Tổng LĐLĐ VN (qua Ban Nữ công) trước ngày 15/8/2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổng kết xong trước ngày 31/12/2020.

Ban Nữ công

 

Xem tệp đính kèm: KHtongket6bva03%2018%20-7-2019%20(1).doc Decuongtk6bva03%2018%20-7_2019.doc
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: