Đăng ký tài khoản
Đổi mật khẩu
Chỉnh sửa tài khoản
Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 01:54 12/03/2019 (GMT+7)
Phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Đây là nội dung Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát nghiên cứu đề tài do Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN tổ chức vào sáng ngày 12/3. Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Thuật chủ trì Hội thảo. Cùng dự có đại diện các nhà khoa học, cán bộ CĐ, cán bộ nữ công một số LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành.

Báo cáo tại Hội thảo, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Trịnh Thanh Hằng cho biết, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc nhập tế tiếp tục được đẩy mạnh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm và người lao động. Lao động nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ lao động nữ, lao động di cư trong các KCN ngày càng cao dẫn đến nhiều vấn đề liên quan tới đời sống, việc làm, thu nhập, gia đình của lao động nói chung, lao động nữ nói riêng cần được quan tâm giải quyết.

Để phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu công tác nữ công nhằm đảm bảo nghĩa vụ, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật đòi hòi cần có đội ngũ cán bộ nữ công tiêu biểu. Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN đã được ĐCT TLĐ giao nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ”.

Mục đích nghiên cứu nhằm xác định tiêu chí cán bộ nữ công tiêu biểu và vai trò của họ trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ; Đề xuất giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Cuộc khảo sát tập trung tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, các công đoàn ngành tại Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, Công đoàn Dệt May Việt Nam và Công đoàn Công thương Việt Nam. Đây là các tỉnh thành, ngành đại diện cho khu vực, là những tỉnh, thành có đông KCN, sử dụng nhiều lao động nữ.

Qua khảo sát cho thấy, các nhân tố tác động đến việc phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ gồm: Sự tạo điều kiện, quan tâm của người đứng đầu đơn vị và tập thể Ban lãnh đạo đơn vị liên quan đến công tác nữ công; Nhận thức của đội ngũ cán bộ nữ công; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ công; Chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ nữ công…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thực trạng về cán bộ nữ công cũng như Ban Nữ công quần chúng tại các cấp CĐ; phân tích, đánh giá các số liệu thu thập sau khảo sát, nghiên cứu; góp ý vào các mục tiêu, giải pháp nhằm phát huy vai trò cán bộ nữ công nói chung và cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Báo cáo khảo sát là căn cứ quan trọng để Ban Nữ công đưa ra các khuyến nghị, đề xuất trong Đề tài khoa học được Đoàn Chủ tịch giao cho.

         

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: