Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:18 28/05/2023 (GMT+7)
Đóng bảo hiểm bao nhiêu năm để nhận được hơn 100 triệu đồng chế độ 1 lần?

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 13 năm với mức lương tính đóng bảo hiểm khởi điểm từ 2,8 triệu đồng - 4,480 triệu đồng, người lao động sẽ nhận được hơn 100 triệu đồng chế độ 1 lần.

Đóng bảo hiểm bao nhiêu năm để nhận được hơn 100 triệu đồng chế độ 1 lần?
Đóng bảo hiểm xã hội hơn 13 năm với mức lương tính đóng bảo hiểm khởi điểm từ 2,8 triệu đồng - 4,480 triệu đồng, người lao động sẽ nhận được hơn 100 triệu đồng chế độ 1 lần. Ảnh minh hoạ: VGP.

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 4.2007 - tháng 5.2009 với mức lương tính đóng là 2,8 triệu đồng/tháng; từ tháng 6.2011 - tháng 10.2012 là 3,2 triệu đồng/tháng; từ tháng 11.2012 - tháng 3.2014 là 3,7 triệu đồng/tháng;

Từ tháng 4.2014 - tháng 7.2015 là 3,820 triệu đồng/tháng; từ tháng 8.2015 - tháng 2.2017 là 4,080 triệu đồng/tháng; từ tháng 3.2017 - tháng 12.2021 là 4,2 triệu đồng/tháng; từ tháng 1.2022 - tháng 12.2022 là 4,480 triệu đồng/tháng. Vậy tôi rút chế độ 1 lần được bao nhiêu, cách tính thế nào?

Cách tính chế độ 1 lần như sau:

1. Thời gian tham gia BHXH: 13 năm 8 tháng.

- Thời gian tham gia BHXH trước năm 2014: 4 năm 9 tháng.

- Thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi: 8 năm 11 tháng.

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

2.800.000 x 2.55 x 9 = 64.260.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2008 đến tháng 12.2008: Thời gian 12 tháng: 2.800.000 x 2.07 x 12 = 69.552.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2009 đến tháng 5.2009: Thời gian 5 tháng: 2.800.000 x 1.94 x 5 = 27.160.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 6.2011 đến tháng 12.2011: Thời gian 7 tháng: 3.200.000 x 1.5 x 7 = 33.600.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2012 đến tháng 10.2012: Thời gian 10 tháng: 3.200.000 x 1.37 x 10 = 43.840.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 11.2012 đến tháng 12.2012: Thời gian 2 tháng: 3.700.000 x 1.37 x 2 = 10.138.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ T1/2013 đến T12/2013: Thời gian 12 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 3.700.000 đồng.

3.700.000 x 1.28 x 12 = 56.832.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2014 đến tháng 3.2014: Thời gian 3 tháng: 3.700.000 x 1.23 x 3 = 13.653.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 4.2014 đến tháng 12.2014: Thời gian 9 tháng: 3.820.000 x 1.23 x 9 = 42.287.400 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2015 đến tháng 7.2015: Thời gian 7 tháng: 3.820.000 x 1.23 x 7 = 32.890.200 đồng.

- Giai đoạn đóng từ T8/2015 đến T12/2015: Thời gian 5 tháng: 4.080.000 x 1.23 x 5 = 25.092.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2016 đến tháng 12.2016: Thời gian 12 tháng: 4.080.000 x 1.19 x 12 = 58.262.400 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2017 đến tháng 2.2017: Thời gian 2 tháng: 4.080.000 x 1.15 x 2 = 9.384.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 3.2017 đến tháng 12.2017: Thời gian 10 tháng: 4.200.000 x 1.15 x 10 = 48.300.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2018: Thời gian 12 tháng: 4.200.000 x 1.11 x 12 = 55.944.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2019 đến tháng 12.2019: Thời gian 12 tháng: 4.200.000 x 1.08 x 12 = 54.432.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2020 đến tháng 12.2020: Thời gian 12 tháng: 4.200.000 x 1.05 x 12 = 52.920.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2021 đến tháng 12.2021: Thời gian 12 tháng: 4.200.000 x 1.03 x 12 = 51.912.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2022 đến tháng 11.2022: Thời gian 11 tháng: 4.480.000 x 1 x 11 = 49.280.000 đồng/

- Tổng tiền đóng BHXH = 64.260.000 + 69.552.000 + 27.160.000 + 33.600.000 + 43.840.000 + 10.138.000 + 56.832.000 + 13.653.000 + 42.287.400 + 32.890.200 + 25.092.000 + 58.262.400 + 9.384.000 + 48.300.000 + 55.944.000 + 54.432.000 + 52.920.000 + 51.912.000 + 49.280.000 = 799.739.000 đồng.

2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = 4.876.457 đồng.

3. Mức hưởng BHXH một lần:

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH trước 2014: 4.876.457 x 4 năm x 1,5 = 29.258.742 đồng.

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi: (Số tháng lẻ đóng trước năm 2014 được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi).

4.876.457 x 10 năm x 2 = 97.529.140 đồng.

Tổng tiền BHXH 1 lần bạn đọc được nhận là 29.258.742 + 97.529.140 = 126.787.882 đồng.

*Lưu ý: BHXH 1 lần đã được tính hệ số trượt giá.

https://laodong.vn/ban-doc/dong-bao-hiem-bao-nhieu-nam-de-nhan-duoc-hon-100-trieu-dong-che-do-1-lan-1197645.ldo

MINH HƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: