Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 09:51 24/05/2019 (GMT+7)
Đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào cuộc sống

Để nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp từng bước đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết và các chương trình thực hiện nghị quyết đại hội. Theo đó, yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm bắt đầy đủ và sâu sắc các nội dung nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của tỉnh cho phù hợp và triển khai đến các cấp Công đoàn thực hiện. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc phát triển đoàn viên và đã phát triển được 22.000 đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ giúp việc cấp huyện. 
 
Hàng năm, Công đoàn xây dựng chương trình hoạt động, có kế hoạch tham mưu lãnh đạo địa phương tiếp xúc, gặp gỡ để tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp đồng thuận thành lập Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có đủ điều kiện, chú ý những doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Tập trung xây dựng, hoàn thành đề án tinh giản biên chế và sắp xếp tinh gọn bộ máy cán bộ Công đoàn chuyên trách, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của tỉnh. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở về nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động, chú trọng vào các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đàm phán, thương lượng để nâng cao hiệu quả công tác vận động doanh nghiệp và thu hút công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm một cách thực chất đến đời sống, việc làm, nhà ở, điều kiện vui chơi, giải trí cho đoàn viên, CNVC-LĐ thông qua việc kiến nghị tỉnh sớm tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, hạn chế chuyển dịch lao động giữa các doanh nghiệp, các địa phương trong và ngoài tỉnh. Quan tâm triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội cho đoàn viên, CNVC-LĐ; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết vấn đề nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; vấn đề ký kết hợp đồng lao động, điều kiện làm việc cho công nhân lao động.                                                           
Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức hội nghị để Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, CNVC-LĐ trong tỉnh quán triệt nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp. Đưa nghị quyết đại hội Công đoàn vào cuộc sống, các cấp Công đoàn tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH đất nước; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVC-LĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh... 
 
Đến thời điểm này, 100% Công đoàn cấp trên cơ sở đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn. Từ quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp công nhân, người lao động vào tổ chức Công đoàn. Động viên CNVC-LĐ ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam và Nghị quyết địa hội XVI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra. 
Nguồn: Báo Hòa Bình
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: