Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 04:25 11/08/2020 (GMT+7)
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đó là những đóng góp tâm huyết của ông Phan Tiến Thạch - Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Theo ông Phan Tiến Thạch, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động... 

Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cán bộ công đoàn các cấp chưa tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, còn lúng túng trong chỉ đạo hoạt động tổ công đoàn, công đoàn bộ phận. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hội nghị người lao động có đơn vị còn hình thức, chưa đúng quy trình... 

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Yên Bái tổ chức khai trương "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: Báo Lao động

Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đề xuất một số giải pháp, trước hết là cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động. Phát huy, khai thác triệt để những lợi ích của việc tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, các trang facebook, zalo của các cấp công đoàn để cập nhật, đăng tin, bài tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt việc tốt...  Hai là, quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và các hoạt động xã hội. Ba là, đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, mỗi phong trào thi đua phát động cần rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung. Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động CĐ chú trọng kiểm tra, giám sát. Thứ năm, thực hiện toàn diện, chất lượng công tác nữ công CĐ chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động...

Minh Tâm

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: