Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 05:06 20/10/2022 (GMT+7)
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, giai đoạn 2021-2030 trong hệ thống công đoàn

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) tổ chức Hội thảo “Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, giai đoạn 2021-2030 trong hệ thống công đoàn” với sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Tham dự Hội thảo có gần 50 cán bộ công đoàn thuộc các LĐLĐ tỉnh, TP, công đoàn ngành trung ương và tương đương, đại biểu một số bộ, ngành, ban chuyên môn của Tổng Liên đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh phát biểu tại Hội thảo 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh cho biết, trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và một loạt các vấn đề về bảo vệ môi trường, cũng như làm thế nào để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Vào tháng 10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã xác định: Tăng trưởng xanh là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan, được thúc đẩy bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững.

Công đoàn với lực lượng gần hơn 12 triệu CNVCLĐ đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao nhận thức của người lao động, thúc đẩy lối sống xanh, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, ý thức tiêu dùng và mua sắm xanh. Từ đó thúc đẩy kinh tế xanh, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

“Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Công đoàn thực hiện nhiệm vụ này, mà cách đây 10 năm chúng ta cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thông qua việc ban hành Kế hoạch số 57/KH-TLĐ ngày 25/9/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn... Phát huy những kết quả đạt được, Hội thảo lần này sẽ đánh giá, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, xác định những nội dung phù hợp với hoạt động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở để góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Điều quan trọng là làm sao các hoạt động của các cấp Công đoàn vừa được lồng ghép tốt hơn với vấn đề phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhưng cũng phải hết sức thiết thực, mang tính khả thi cao và đến được với người lao động để từ nhận thức chuyển thành ý thức và hành động tự giác của người lao động. Qua đó, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cũng như thực hiện tinh thần đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe trao đổi về các nội dung: Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; Mô hình khu công nghiệp sinh thái;Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về vai trò của công đoàn và những thách thức và cơ hội đối với việc thực hiện tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn trong các cấp công đoàn; góp ý dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh trong hệ thống công đoàn, giai đoạn 2021-2030; hướng sửa đổi phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

Trước đó, vào tháng 11/2021, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP 26), Thủ tướng Chính phủ đã có cam kết Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Để cụ thể hóa cam kết đó, ngày 22/7/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 882/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đề ra 18 chủ đề và 57 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 134 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể bao gồm từ vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh cho đến những vấn đề về truyền thông, nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực, việc làm xanh, cho đến việc huy động nguồn tài chính, đầu tư cho tăng trưởng xanh và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.v.v. Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên, trong đó có tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã xác định: Tăng trưởng xanh là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức liên quan, được thúc đẩy bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững.

Đặng Thị Lợi 

In
Về đầu
Lượt truy cập: