Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 02:26 28/09/2022 (GMT+7)
Hội thảo góp ý Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c

Sáng 28/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động phát biểu tại Hội thảo

Trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tồng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, lãnh đạo Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, NSDLĐ, NLĐ về công tác ATVSLĐ; công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết và Chỉ thị được triển khai thống nhất từ Tổng Liên đoàn đến các cấp công đoàn; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về ATVSLĐ đã chủ động, hiệu quả hơn được các cơ quan chức năng đánh giá cao; công tác phối hợp với cơ quan chức năng, NSDLĐ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ chủ động và chặt chẽ hơn; công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về ATVSLĐ có nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, áp dụng CNTT và MXH qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” được duy trì và đẩy mạnh với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, ngành; mạng lưới an toàn vệ sinh viên được củng cố, tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động. Các kết quả thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và góp phần phòng ngừa TNLĐ, BNN, cải thiện điều kiện lao động cho NLĐ.

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo Ban Quan hệ lao động, bên cạnh những kết quả nổi bật, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như, một số địa phương, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị còn thiếu cụ thể, việc theo dõi đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị chưa thường xuyên, nhiều nơi chỉ được chú trọng ở thời gian đầu. Công tác tập huấn kiến thức và kỹ năng về ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, NLĐ tại một số địa phương, ngành còn hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa thường xuyên. Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” phát triển chưa đều khắp, chủ yếu thực hiện ở các doanh nghiệp lớn, nơi có công đoàn cơ sở, ở một số doanh nghiệp chưa thu hút được đông đảo NLĐ tham gia.

                                                                                                Hùng Nguyễn

In
Về đầu
Lượt truy cập: