Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:39 28/05/2023 (GMT+7)
Đề xuất sửa đổi luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Đoàn viên công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm theo dõi, đồng tình ủng hộ việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các nội dung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Đề xuất sửa đổi luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nhận được hơn 600 kiến nghị, đề xuất của cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh xung quanh 11 nhóm vấn đề. Ảnh: Hưng Thơ

Kiến nghị sửa đổi Luật Công đoàn 2012

Ngày 26.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nhận được hơn 600 kiến nghị, đề xuất của cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh xung quanh 11 nhóm vấn đề. Trong đó, nhiều vấn đề liên quan thuộc quyền hạn giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Nổi bật nhất, là những kiến nghị đối với việc sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012.

Đơn cử, cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động ở tỉnh Quảng Trị kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 10 Luật Công đoàn về đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong nội dung quy định “Quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động” cần quy định theo hướng: Bên cạnh việc quy định trách nhiệm của công đoàn cơ sở hiện nay, cho phép công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở (cấp huyện, tỉnh và tương đương) được quyền đại diện cho đoàn viên, người lao động ở các loại hình doanh nghiệp khởi kiện ra Tòa án các doanh nghiệp vi phạm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

Sửa đổi Điều 14 theo hướng tách bạch quyền giám sát của Công đoàn Việt Nam thành một quyền riêng mang tính độc lập, chủ động của Công đoàn theo hướng: “Tham gia, phối hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra; chủ động thực hiện quyền giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”; Sửa đổi, bổ sung quy định về phân phối kinh phí công đoàn, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác quản lí, sử dụng tài sản, tài chính công đoàn;

Trong thực hiện quy định sử dụng giờ làm việc của cán bộ công đoàn không chuyên trách, đối với các doanh nghiệp tư nhân rất khó thực hiện, chủ yếu cán bộ công đoàn làm công việc ngoài giờ, vì vậy cần có quy định “đối với những nơi không bố trí thời gian làm việc cho cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thanh toán tiền lương tương ứng số giờ được quy định thực hiện nhiệm vụ cán bộ công đoàn”…

Nhiều ý kiến sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Như thắc mắc của người lao động liên quan đến đề xuất của Bộ LĐTBXH việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm để khuyến khích người dân đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần.

Với đề xuất này, đoàn viên, công nhân viên chức lao động băn khoăn, khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm có thể dẫn tới lương hưu thấp, khó đảm bảo mức sống tối thiểu.

Vì vậy, đề nghị Bộ LĐTBXH - cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cân nhắc và bổ sung thêm luận chứng trong đánh giá tác động chính sách. Việc giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp nghỉ hưu ở mức lương hưu thấp, vì vậy, cũng có ý kiến đề nghị tăng tính chia sẻ cho những người có tiền lương hưu quá thấp…

Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, những kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức lao động tỉnh Quảng Trị đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị báo cáo và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị quan tâm xem xét, nghiên cứu và phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương liên quan để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động.

https://laodong.vn/cong-doan/de-xuat-sua-doi-luat-de-dam-bao-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong-1197339.ldo

HƯNG THƠ (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: