Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 08:56 30/07/2020 (GMT+7)
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

Ngày 30/7, Đoàn kiểm tra số 6 Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận trung ương, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn cùng các thành viên của Đoàn kiểm tra, đại diện một số Ban thuộc Tổng Liên đoàn.

Gắn việc thực hiện quy chế dân vận với tập hợp, phát triển đoàn viên và xây dựng chính sách, pháp luật

 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, cho biết: Thực hiện Quyết định 290-QĐ-TW của Bộ Chính trị, công tác tổ chức, phối hợp thực hiện dân vận trong tổ chức Công đoàn ngày càng đạt hiệu quả; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn gắn chặt việc thực hiện quy chế dân vận, dân chủ với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Công tác đoàn kết, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được các cấp CĐ chú trọng triển khai với nhiều cách làm mới, từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của CĐCS với trọng tâm là DN ngoài khu vực nhà nước có từ 25 LĐ trở lên. Các cấp công đoàn đã giúp NLĐ có sự chủ động, tích cực trong việc thành lập tổ chức đại diện của mình tại nơi làm việc, trực tiếp thực hiện quyền thành lập CĐ theo quy định của pháp luật. Giai đoạn 2010-2019, cả nước đã kết nạp 7,5 triệu đoàn viên mới, thành lập hơn 54.800 CĐCS. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng được quan tâm. Trong giai đoạn 2008-2019, các cấp CĐ đã giới thiệu trên 850 nghìn đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng; đã có trên 636 nghìn đoàn viên được kết nạp Đảng, trong đó CN trực tiếp sản xuất chiếm gần 8%.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật luôn được các cấp CĐ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều nhiều văn bản đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Đồng thời tích cực, chủ động tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các luật; các chính sách về tiền lương, về đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)… Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia với Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội xây dựng đề án “Hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động” trình Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật được quan tâm, triển khai. Từ năm 2010 đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn ca của gần 1000 doanh nghiệp trên cả nước. Công đoàn các cấp đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiến hành hàng ngàn cuộc giám sát tại địa phương mình. Vai trò của các cấp Công đoàn trong tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật những năm qua đã được phát huy rõ nét, góp phần quan trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người lao động, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn với xã hội, đoàn viên, NLĐ

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về qui mô, có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Những thành tựu đất nước đạt được hơn 10 năm qua, có sự đóng góp quan trọng của công nhân, viên chức lao động cả nước và tổ chức Công đoàn, đã thể hiện ngày càng rõ nét hơn vai trò tổ chức đại diện của người lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hoạt động tiêu biểu như tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đối thoại, thương lượng, khởi kiện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Các cấp công đoàn tích cực, chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phát triển tổ chức cơ sở đảng và xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, đoàn kiểm tra tập trung làm rõ hơn vai trò của tập thể, cá nhân thành viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn trong thực hiện Quyết định 290-QĐ/TƯ; quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan TLĐ; dự báo tình hình mới, những thời cơ, thách thức đối với tổ chức Công đoàn; phát triển đoàn viên trong bối cảnh mới; các giải pháp trọng yếu nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn; vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hôi trong việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương – Phó Trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tổ chức Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua cũng như những trong việc triển khai Quyết định 290 của Bộ Chính trị. Theo đồng chí, hoạt động công đoàn là hoạt động quan trọng được tích hợp trong công tác dân vận của Đảng. Thông qua thực hiện Quyết định 290 Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo, triển khai nhiều hoạt động da dạng phong phú, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn với xã hội, đoàn viên, NLĐ… Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, thời gian tới, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tăng cường các hoạt động tham mưu để thúc đẩy việc thực hiện các văn bản liên quan đến tổ chức công đoàn, từ đó xác định cơ sở chính trị, pháp lý, thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức; hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới...

Tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn luôn gắn chặt việc thực hiện quy chế dân vận, dân chủ với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Những ý kiến trao đổi tại Hội nghị, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn tiếp thu để hoàn thiện báo cáo…

ĐẶNG LỢI

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: