Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 01:30 30/11/2023 (GMT+7)
Bữa ăn ca của người lao động chất lượng hơn nhờ Thỏa ước lao động tập thể

Tại Bình Dương, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Một hiệu quả có thể đo lường được đó là các bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được ký kết ở các doanh nghiệp với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Theo Lao động

In
Về đầu
Lượt truy cập: