Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 08:31 13/09/2021 (GMT+7)
Thông tin về trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng chính sách này.

Bạn đọc hỏi: Tôi đã có quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1.6 theo thông báo ngày 4.6. Tuy nhiên, công ty lại ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm từ ngày 31.5. Vậy tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 về Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; Có việc làm.

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

Khoản 4 Điều 21 Nghị định sô 28 nêu trên quy định:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Bạn căn cứ các quy định nêu trên đối chiếu với trường hợp của bạn để thực hiện.

https://laodong.vn/ban-doc/thong-tin-ve-truong-hop-cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep-952367.ldo

ANH THƯ (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: