Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 11:36 28/06/2022 (GMT+7)
Quy định trừ tỉ lệ % hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BXHX) giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến nghỉ hưu trước tuổi.

Bạn đọc Nguyễn Anh hỏi: Cho tôi hỏi muốn nghỉ hưu năm 2022 cần tham gia BHXH bao nhiêu năm? Việc nghỉ hưu trước tuổi bị trừ tỉ lệ % ra sao?

Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 Luật BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 Luật BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 Luật BHXH (nghỉ hưu trước tuổi) được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

https://laodong.vn/giai-dap-phap-luat/quy-dinh-tru-ti-le--huong-luong-huu-khi-nghi-huu-truoc-tuoi-1061367.ldo

QUANG MINH (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: