Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 03:19 29/11/2022 (GMT+7)
Mức chuẩn trợ cấp người có công với Cách mạng mới nhất

Từ ngày 1.7.2023 sẽ thực hiện tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị.

Mức chuẩn trợ cấp người có công với Cách mạng mới nhất
Thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh minh họa: Lương Hạnh.

Ngày 11.11.2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2023. Theo đó, từ ngày 1.7.2023 sẽ thực hiện tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị.

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng.

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 như sau:

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Như vậy, đối với tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/tháng thì mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị giai đoạn 2022 - 2025 là 2.000.000 đồng.

Dựa vào các quy định trên, mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng năm 2023 sẽ là:

- Từ ngày 1.1.2023 đến 30.6.2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ vẫn giữ nguyên như mức chuẩn hiện nay là 1.624.000 đồng.

- Từ ngày 1.7.2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được điều chỉnh tăng bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị giai đoạn 2022 - 2025 là 2.000.000 đồng.

https://laodong.vn/ban-doc/muc-chuan-tro-cap-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-moi-nhat-1121667.ldo

LƯƠNG HẠNH (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: