Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:56 28/11/2022 (GMT+7)
Giáo viên là viên chức được biệt phái trong bao lâu?

Biệt phái viên chức được quy định tại Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Giáo viên là viên chức được biệt phái trong thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên là viên chức được biệt phái trong thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm. Ảnh: Hải Nguyễn 

Theo đó: 

1. Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

b) Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

2. Thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm. Đối với ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Viên chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.

Theo đó, giáo viên là viên chức được biệt phái trong thời hạn biệt phái viên chức không quá 3 năm.

https://laodong.vn/ban-doc/giao-vien-la-vien-chuc-duoc-biet-phai-trong-bao-lau-1120981.ldo

BẢO HÂN (T/H) - BÁO LAO ĐỘNG

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: