Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 11:37 28/06/2022 (GMT+7)
Điều kiện xin nghỉ hưu trước tuổi trong năm nay

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1967, công tác ngành đường bộ, đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm 5 tháng từ năm 1987 đến năm 2009. Vậy trong năm nay, tôi có đủ điều kiện để xin nghỉ hưu trước tuổi không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định hiện hành tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ, kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ;

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

Có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và thêm một trong các điều kiện sau:

Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Người lao động không bị quy định giới hạn về tuổi đời khi đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và thuộc một trong các trường hợp sau đây: Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Trường hợp của bạn không nêu rõ bạn là lao động nam hay lao động nữ, làm việc trong điều kiện bình thường hay làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7… nên chúng tôi không có căn cứ trả lời bạn về thời điểm nghỉ hưu.

Đề nghị bạn cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ về các thông tin cá nhân, thông tin về diễn biến quá trình đóng bảo hiểm xã hội đến khi nghỉ việc và liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú để được giải đáp cụ thể.

https://laodong.vn/ban-doc/dieu-kien-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-trong-nam-nay-1061343.ldo

MINH HƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: