Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:46 18/05/2022 (GMT+7)
Điều kiện được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên của người lao động

Để được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên, người lao động phải làm việc cho 1 người sử dụng lao động từ đủ 5 năm trở lên...

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động:

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo đó, tùy vào công việc và đối tượng người lao động mà khi làm đủ năm, người lao động sẽ được giải quyết nghỉ từ 12 - 16 ngày.

Tuy nhiên, nếu đã có nhiều năm làm việc cho một doanh nghiệp, người lao động còn được tính hưởng phép năm theo thâm niên.

Cụ thể Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Theo đó, để được cộng thêm số ngày phép theo thâm niên, người lao động phải làm việc cho 1 người sử dụng lao động từ đủ 5 năm trở lên. Cứ đủ 5 năm làm việc, người lao động sẽ nghỉ thêm 1 ngày phép.

Thời điểm tính 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày phép:

Người lao động cứ có đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì được cộng thêm tương ứng 1 ngày phép năm vào tổng số ngày phép được hưởng.

Như vậy, thời điểm được cộng thêm ngày phép năm theo thâm niên sẽ được tính ngay khi người lao động làm việc đủ 5 năm, đủ 10 năm, đủ 15 năm,… cho một người sử dụng lao động.

Cụ thể, khi làm việc đủ 5 năm cho một doanh nghiệp thì từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 làm việc tại đó, người lao động sẽ được cộng thêm 1 ngày phép/năm. Làm việc từ năm thứ 10 đến hết năm thứ 15, người lao động được cộng thêm 2 ngày phép/năm. Làm việc từ năm thứ 16 đến hết năm thứ 20, người lao động sẽ được cộng thêm 3 ngày phép/năm…

Ví dụ chị A vào làm cho công ty X từ ngày 1.3.2021 với điều kiện làm việc bình thường.

Trong 5 năm đầu tiên (từ ngày 1.3.2021 - hết ngày 28.2.2026), mỗi một năm làm đủ 12 tháng, chị A được nghỉ 12 ngày làm việc hưởng nguyên lương.

Trong thời gian từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 (từ ngày 1.3.2026 - hết 28.2.2031), mỗi năm làm đủ 12 tháng, chị A được nghỉ 13 ngày làm việc hưởng nguyên lương.

Trong thời gian từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 (từ ngày 1.3.2031 - hết ngày 29.2.2036), mỗi năm làm đủ 12 tháng, chị A được nghỉ 14 ngày làm việc hưởng nguyên lương.

Lưu ý, thời gian thời gian làm việc tính hưởng phép năm được tính cho cả thời gian người lao động thử việc.

https://laodong.vn/cong-doan/dieu-kien-duoc-cong-them-so-ngay-phep-theo-tham-nien-cua-nguoi-lao-dong-1045510.ldo

PHƯƠNG MINH (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: