Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:20 15/08/2022 (GMT+7)
Điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế hay tại các điểm cần cấp thẻ phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Theo Khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch 2017, các điều kiện để người hướng dẫn viên du lịch cấp thẻ loại nội địa bao gồm:

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Tại Khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch 2017 quy định các điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, bao gồm:

Điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch 2017;

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, người hành nghề phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Du lịch 2017 như sau:

Điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch 2017;

Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

https://laodong.vn/ban-doc/dieu-kien-de-cap-the-huong-dan-vien-du-lich-1080639.ldo

QUỲNH CHI (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: