Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:18 15/08/2022 (GMT+7)
Dân phòng tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy được trợ cấp

Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy.

Theo đó, quy định trợ cấp, tiền bồi dưỡng đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy như sau:

Mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy:

Thành viên đội dân phòng được trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng;

Thành viên đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.

Khoản trợ cấp, tiền bồi dưỡng này do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả.

Ngày lương tối thiểu vùng: Được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh nghiệp trên địa bàn vùng I do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy chia cho 26 ngày.

https://laodong.vn/ban-doc/dan-phong-tham-gia-huan-luyen-phong-chay-chua-chay-duoc-tro-cap-1080589.ldo

LƯƠNG H ẠNH (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: