Trang chủCông nhân 360Đời sống Công nhân
Đời sống Công nhân
Cập nhật lúc 08:50 02/04/2020 (GMT+7)
Trả lương ngừng việc do dịch COVID-19 thế nào?

Sở LĐTBXH TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch COVID-19.

Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp không vận hành được thì tiền lương được trả do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương

Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp không vận hành được thì tiền lương được trả do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương

Theo Sở LĐTBXH TPHCM, do tác động của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số lao động phải ngừng việc do tác động của dịch. Cụ thể như: Lao động nước ngoài chưa được quay trở lại làm việc trong thời gian có dịch theo quy định; Người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động.

Đối với các trường hợp lao động nước ngoài chưa được quay trở lại làm việc trong thời gian có dịch theo quy định; người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Sở LĐTBXH TPHCM hướng dẫn tiền lương trong thời gian ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng (Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động 2012).

Lương tối thiểu vùng trên địa bàn TPHCM theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, gồm vùng II là 3,92 triệu đồng/tháng (áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần giờ) và vùng I là 4,42 triệu đồng (áp dụng với các quận, huyện còn lại).

Doanh nghiệp có quyền chuyển người lao động sang làm việc khác trong thời gian cộng dồn không quá 60 ngày/năm. Ảnh Nam Dương
Doanh nghiệp có quyền chuyển người lao động sang làm việc khác trong thời gian cộng dồn không quá 60 ngày/năm. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 (tối đa không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động – PV). Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2012.

Trường hợp doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động 2012.

https://laodong.vn/cong-doan/tra-luong-ngung-viec-do-dich-covid-19-the-nao-794999.ldo

NAM DƯƠNG (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: