Trang chủCông nhân 360Đời sống Công nhân
Đời sống Công nhân
Cập nhật lúc 11:10 28/09/2022 (GMT+7)
Phải nghỉ làm do bão Noru, người lao động có được hưởng lương?

Do ảnh hưởng của bão Noru nên có công ty cho người lao động được nghỉ làm việc trong thời gian bão. Vậy người lao động được hưởng lương như thế nào trong thời gian ngừng việc này?

Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc. Theo đó, trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. 

Như vậy, nếu người lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng của bão Noru (do thiên tai) thì được trả lương theo quy định trên.

https://laodong.vn/cong-doan/phai-nghi-lam-do-bao-noru-nguoi-lao-dong-co-duoc-huong-luong-1098256.ldo

BẢO HÂN (T/H) - báo lao động

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: