Trang chủ Tra cứu văn bản
Tra cứu văn bản
Ký hiệu Loại văn bản
Tên Cơ quan ban hành
Người ký Ngày ban hành
Tỉnh/thành phố Hiệu lực
Từ khóa
Sắp xếp: Số dòng/trang:
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2787 /TLĐ-CSPL 06/10/2021 V/v thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh
134/KH-TLĐ 15/09/2021 tổ chức xét, đề nghị thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
125 /KH -TLĐ 12/08/2021 Tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid -19
126 /KH -TLĐ 12/08/2021 Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19
29/HD-TLĐ 04/08/2021 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động
123 /KH-TLĐ 03/08/2021 Tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”
02/CTr-BCH 20/07/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
121/KH-TLĐ 08/07/2021 Tổ chức truyền thông một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập CÔng đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021)
120 /KH-TLĐ 05/07/2021 Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 -2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân viên chức lao động
Số: 374 /TB-TLĐ 05/07/2021 Tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số cơ quan công đoàn ngành trung ương năm 2021
2606/QĐ-TLĐ 19/05/2021 Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
1901 /TLĐ 28/04/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
2326/QĐ-TLĐ 29/03/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
1653/CV 25/02/2021 V/v hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển
88/KH-TLĐ 03/02/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021
1594/TLĐ 29/01/2021 V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19
73/KH-TLĐ 27/10/2020 Tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn năm 2020”
68/KH-TLĐ 30/09/2020 Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019
66/KH-TLĐ 28/09/2020 Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020
65/KH-TLĐ 25/09/2020 Tổ chức cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động
In
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lượt truy cập: