Trang chủTin tứcTin nội bộ
Tin nội bộ
Cập nhật lúc 12:22 28/12/2019 (GMT+7)
Năm 2020: tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 27

Ngày 27/12/2019, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác Đảng năm 2019. Theo đó, năm 2019, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Liên đoàn lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bô, công nhân viên chức và người lao động… Các Ban của Tổng Liên đoàn đã tổ chức một số Hội thảo, diễn đàn lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Bộ Luật Lao động sửa đổi, qua đó có những đề xuất xác  đáng thiết thực chăm lo bảo vệ tốt hơn cho người lao động đã được Ban soạn thảo tiếp thu như đề xuất về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đại diện người lao động, những quy định riêng đối với lao động nữ và bình đẳng giới.

Các hoạt động chăm lo Tết được tiến hành chủ động; duy trì chương trình “Tết Sum vầy”; “Tháng Công nhân” trong các cấp công đoàn mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên đạt kết quả bước đầu với hơn 1 triệu đoàn viên công đoàn được đổi thẻ. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công đoàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, lãnh đạo, đảm bảo kịp thời nhất với những diễn biến mới phát sinh trong thực tiễn…

Các đảng bộ, chi bộ ở các đơn vị báo chí, xuất bản tập trung cao việc tuyên truyền đậm nét các hoạt động của Đảng, Nhà nước; dành nhiều bài viết chuyên sâu tham gia trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động, Viện Công nhân – Công đoàn hoàn thành đúng nội dung và tiến bộ các đề tài nghiên cứu các cấp…

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2019, Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã phát thẻ cho 17 đảng viên; tổ chức tiếp nhận 28 đảng viên; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 40 đảng viên; xét tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên; kết nạp mới 29 đảng viên; giới thiệu nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú học lớp cảm tình đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Đảng năm 2019. Đồng chí đề nghị tiếp tục theo dõi các chi, đảng bộ trong công tác phát triển đảng viên, nhất là bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, chú trọng đánh giá sự chuyển biến trong thực thi các nhiệm vụ chuyên môn, trong chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống… Năm 2020, ngoài tập trung các nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo thì cần tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 27. Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình ở cơ sở để có những dự báo kịp thời giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Minh Ngọc

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: