Trang chủTin tứcTin nội bộ
Tin nội bộ
Cập nhật lúc 09:55 26/03/2024 (GMT+7)
Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Chiều 25/3/2024, Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn: Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh cho biết, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đoàn Chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng Liên đoàn, toàn thể cán bộ công chức, đảng viên, người lao động Cơ quan đã nghiêm chỉnh chấp hành  chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình...

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật được tăng cường triển khai, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng các cấp và chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, học tập Nghị quyết của Trung ương do cơ quan Tổng Liên đoàn tổ chức.

Công đoàn Cơ quan đã chủ động, tích cực phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan tiếp tục được duy trì. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và chống tham nhũng, chống lãng phí được đảm bảo, góp phần xây dựng Cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, tập thể cán bộ, công chức, người lao động các ban thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương lớn, quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn; việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Cơ quan tiếp tục có nhiều tiến bộ. Nhiều cán bộ, công chức và người lao động tự giác thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng bước được nâng lên. Tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp trong từng ban, đơn vị và giữa các ban, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2023 được Thủ trưởng cơ quan, các ban thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ và kịp thời.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh đề nghị tập trung xử lý, giải quyết những nội dung tồn đọng từ năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024. Tiếp tục khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;  báo cáo, tham mưu Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch giải quyết, xử lý kịp thời những tình huống mới phát sinh trong thực tiễn.

Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tập trung công tác tham mưu chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện chủ đề hoạt động năm 2024: “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Tham mưu cho Cơ quan Tổng Liên đoàn tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các Hội nghị biểu dương trong năm 2024 theo Kế hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tổ chức Công đoàn đến năm 2025. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, người lao động thông qua kê khai nhật ký công việc, việc chấp hành công vụ Cơ quan, thực hiện đúng các quy trình ISO…

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua do Cơ quan Tổng Liên đoàn phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Phát huy vai trò công đoàn cơ quan trong việc phát hiện, chủ động đề xuất khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, đảm bảo chính xác, khách quan, có tác dụng động viên, khích lệ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động công đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang biểu dương toàn thể CBCC, NLĐ cơ quan Tổng Liên đoàn đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiều công việc lớn trong năm 2023. Năm 2024, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị toàn thể CBCC, NLĐ cơ quan Tổng Liên đoàn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng người, thực hiện tốt việc phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương. Đẩy mạnh xây dựng kế hoạch công tác của từng người, từng ban, giảm bớt việc dùng giấy tờ văn bản, cải cách thủ tục hành chính, tránh tồn đọng; chú ý cải tiến chất lượng tham mưu văn bản, đảm bảo tính thực hiện. Từng cá nhân CBCC, NLĐ phải tự nghiên cứu hoàn thiện kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, trong mỗi ban cần phân công người có chuyên môn vững kèm người có chuyên môn yếu hơn.

“Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó có các nội dung, chủ đề đã xác định ban hành như kỷ niệm 95 năm Công đoàn Việt Nam, tập trung sửa đổi Luật Công đoàn 2012… Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn mong toàn thể CBCC, NLĐ tiếp tục đoàn kết, năng động, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh đã trao Bằng khen và Cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Tạ Văn Đồng - nguyên UV ĐCT, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn 

 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Phan Văn Anh trao tặng cờ thi đua cho Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn 

                                                                                                          Q.H

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: