Trang chủTin tứcTin nội bộ
Tin nội bộ
Cập nhật lúc 03:40 04/10/2022 (GMT+7)
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Ngày 4/10, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và tổng kết hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 8/4/2022.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và lãnh đạo các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Báo Lao động, Viện KHATVSLĐ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn phát biểu tại buổi làm việc. 

Trình bày báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã ban hành hệ thống các văn bản từ kế hoạch, chương trình hành động, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan Tổng Liên đoàn và các công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tổng Liên đoàn đã xây dựng đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng Đề án sắp xếp cơ quan Tổng Liên đoàn; ban hành các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế gắn với vị trí việc làm đối với các cơ quan công đoàn ngành trung ương đảm bảo tính ổn định, kế thừa và đổi mới đồng thời tinh giản biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, thu hút được người tài, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đã có nhiều đề án khẳng định hiệu quả, như: Trên cơ sở đề án “Đề án số 17-ĐA/ĐĐTLĐ ngày 17/7/2020 đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã tham mưu và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết; Đề án “sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan Tổng Liên đoàn” đã được triển khai thực hiện đến nay hoạt động rất hiệu quả. Các đề án sắp xếp cơ quan công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gắn với vị trị việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được triển khai tại 17/19 công đoàn ngành Trung ương và tương đương.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, từ năm 2017 đến nay, Tổng Liên đoàn đã thực hiện rà soát sắp xếp lại tổ chức biên chế của Cơ quan Tổng Liên đoàn và các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Năm 2022 tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các ban sau sắp xếp để báo cáo Thương trực Đoàn Chủ tịch để có phương hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất khó khăn bất cập nếu có.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ/TW giúp bố trí lại nguồn lực đúng vị trí việc làm, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn phát biểu tại buổi làm việc. 

Sau khi nghe một số ý kiến của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Báo Lao động, Công đoàn Xây dựng, Công đoàn Ngân hàng về các kiến nghị:  bổ sung biên chế cho tỉnh có số lượng công nhân tăng so với trước khi có NQ18, phân cấp cho công đoàn ngành Trung ương được phép tuyển dụng công chức, cho áp dụng xét tuyển vào công chức với người là cán bộ công đoàn chuyên trách, áp dụng mô hình 5 ban/đơn vị với ngành có từ 50 nghìn đoàn viên trở lên, việc thực hiện NĐ68/NĐ-CP về chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp... Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Trần Văn Thuật kiến nghị đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương: Sớm ban hành hướng dẫn về việc giao và quản lý biên chế đối với liên đoàn lao động cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương theo quy định tại khoản 4, Điều 2, Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư. Có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, bộ máy và biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ quan công đoàn cấp tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở và đơn vị sự nghiệp công đoàn để Tổng Liên đoàn có cơ sở triển khai thực hiện. Hướng dẫn cụ thể, giúp Công đoàn các cấp xác định vị trí việc làm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị do Đảng giao cho Công đoàn thực hiện trong tình hình mới. Trong đó có hướng dẫn về xây dựng đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy; xác định vị trí việc làm, biên chế của cơ quan công đoàn các cấp cần đảm bảo cho Công đoàn Việt Nam đủ nguồn lực, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, với mô hình phù hợp để đáp ứng tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

Tổng hợp lại các nội dung buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá: Các báo cáo của Tổng Liên đoàn và các ý kiến tại buổi làm việc rất đầy đủ, toàn diện và phong phú. Liên quan đến NQ38, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo sát sao, thể hiện ngay khi có NQ38, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã ban hành ngay chương trình hành động và kế hoạch để triển khai. Từ đó, việc thực hiện NQ38 đã đạt được nhiều nội dung và kết quả đáng ghi nhận.

Hùng Nguyễn 

In
Về đầu
Lượt truy cập: