Trang chủTin tứcTin nội bộ
Tin nội bộ
Cập nhật lúc 10:07 24/12/2021 (GMT+7)
Kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng 24/12, diễn ra Hội nghị ban chấp hành công đoàn cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam (Ban chấp hành công đoàn) dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Nguyễn Phương Đông.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 2 dự thảo báo cáo sơ kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; báo cáo hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn.

Theo đó, năm 2021, do có sự sắp xếp lại tổ chức các Ban cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam nên Ban Chấp hành công đoàn đã kiện toàn bổ sung 02 đồng chí tham gia Ban chấp hành công đoàn bộ phận ban Quan hệ lao động và ban Tài chính; kiện toàn Ban chấp hành công đoàn bộ phận Văn phòng Ủy ban kiểm tra; kiện toàn mới Ban chấp hành, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn bộ phận ban Chính sách – pháp luật….

Qua giám sát cho thấy, Ban chấp hành công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, nội dung bám sát chương trình, kế hoạch đã xây dựng và định hướng, hướng dẫn của công đoàn cấp trên; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo quy định; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên phối hợp, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan quan tâm chế độ, chính sách và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên.

Hội nghị cũng tiến hành một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

In
Về đầu
Lượt truy cập: