Trang chủTin tứcTin nội bộ
Tin nội bộ
Cập nhật lúc 10:16 22/01/2021 (GMT+7)
Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn năm 2021

Căn cứ nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021, các Ban, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng với một số giải pháp cụ thể

Các đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Nguyễn Minh Dũng - UVĐCT, Trưởng ban Tài Chính nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng LĐLĐ VN

Chiều 22/1, Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 202 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực,  Thủ trưởng cơ quan.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Trần Thanh Hải – Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn nhấn mạnh, năm 2020 các ban, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn đã tham mưu cho Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành đánh giá sơ, tổng kết một Chương trình, 7 Nghị quyết, 2 Đề án, một Chỉ thị; tham mưu nội dung 159 văn bản đóng góp ý kiến với Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở trung ương; ban hành 149 văn bản chỉ đạo trong hệ thống công đoàn. Nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chủ trương, hoạt động lớn, quan trọng được tham mưu ban hành sớm, giúp các cấp công đoàn thuận lợi trong triển khai thực hiện. Cụ thể: Hoàn thiện  Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trước yêu cầu mới” trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt; xây dựng Dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật công đoàn; tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Ban hành chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”, hoàn thành việc cụ thể cụ thể hóa các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN phát biểu tại Hội nghị

Lần đầu tiên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch giám sát và Kế hoạch đào tạo tập trung, thống nhất theo hướng giao ban chủ trì, các ban khác phối hợp thực hiện. Kết quả, đã tổ chức giám sát tại 21 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, 5 công đoàn ngành Trung ương; tổ chức tập huấn cho gần 2.000 lượt cán bộ công đoàn, trong đó có 180 chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 4000 đoàn viên trở lên….

Bước sang năm 2021 – năm bản lề của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải yêu cầu hoạt động của cơ quan Tổng Liên đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, triển khai Chương trình hành động của tổ chức Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”, trọng tâm là cán bộ chủ chốt (thương lượng, đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở)…

Căn cứ nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021, các Ban, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng với một số giải pháp cụ thể. Đó là: Phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Thường trực, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giải quyết, xử lý kịp thời các tình hình phát sinh trong thực tiễn.

Các đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bên cạnh đó, hoàn thành cơ bản phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản. Tổ chức đào tạo, tập huấn triển khai quy trình ISO tại Cơ quan Tổng Liên đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm Voffice, nghiên cứu nâng cấp thực hiện ở giai đoạn tiếp theo…

Đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để giải quyết tốt những vấn đề phát sinh.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị của cán bộ, công chức cơ quan về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, thi nâng ngạch, thực hiện công tác luân chuyển đối với cán bộ trong diện quy hoạch; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức Cơ quan trong thời gian tới…

Nhân dịp này, Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn kêu gọi cán bộ, công chức trong cơ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức công đoàn năm 2021.

Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong công tác và hoạt động công đoàn góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn.

NGỌC TÚ

In
Về đầu
Lượt truy cập: