Thời sự
Cập nhật lúc 05:25 20/05/2022 (GMT+7)
Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH

Hà Nội - Giám đốc Công an TP.Hà Nội và Giám đốc BHXH TP.Hà Nội vừa ký kế hoạch liên ngành số 1911/KHLN-CA-BHXH về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn TP.Hà Nội.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH
Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH TP.Hà Nội cho biết, BHXH TP sẽ thực hiện cao điểm thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đóng BHXH. Ảnh: BHHN

Theo kế hoạch liên ngành, Công an TP và BHXH TP thống nhất triển khai 9 nội dung phối hợp đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng ngành. 

Trong đó, Công an TP.Hà Nội có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo thẩm quyền. Điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT (trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHTN, BHYT…); tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; thông báo kết quả điều tra, xử lý cho BHXH TP được biết.

Công an TP.Hà Nội phối hợp với BHXH TP phổ biến, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; cử cán bộ tham gia các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo đề nghị của BHXH Công an TP. 

Đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự những đơn vị có hành vi gian lận BHXH, cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động do BHXH TP chuyển hồ sơ, Công an TP.Hà Nội có trách nhiệm điều tra, xác minh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân TP khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử để răn đe, ngăn chặn đối với những đơn vị có hành vi gian lận BHXH cố tình nợ, trốn đóng BHXH.

Để triển khai các nội dung phối hợp hiệu quả, BHXH TP có trách nhiêm trao đổi, cung cấp cho Công an TP thông tin, tài liệu. Định kỳ hàng quý, cung cấp danh sách: số doanh nghiệp nợ BHXH từ 2 tháng trở lên (số tháng nợ, số tiền nợ, số lao động nợ) để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, xuất phát từ nguyên nhân doanh nghiệp nợ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

BHXH TP chủ trì, phối hợp với Công an TP và cơ quan chức năng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành để phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN. BHYT theo quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phát hiện đơn vị có hành vi nợ đóng, trốn đóng, gian lận BHXH thì tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Năm 2022, BHXH TP được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu thực hiện 9.140 cuộc thanh tra, kiểm tra đơn vị nợ đóng BHXH. Kế hoạch liên ngành số 1911/KHLN-CA-BHXH chính là cơ sở pháp lý quan trọng để BHXH TP phối hợp với Công an TP tổ chức hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ, xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.  

https://laodong.vn/xa-hoi/tang-cuong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-trong-linh-vuc-bhxh-1047221.ldo

HÀ ANH (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: