Thời sự
Cập nhật lúc 10:01 29/09/2020 (GMT+7)
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025: Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Ảnh THANH TUẤN

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Ảnh THANH TUẤN

Tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 7,8%

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; Giữ vững quốc phòng, an ninh; Năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Gia Lai đã đạt được chỉ tiêu kinh tế, xã hội quan trọng. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 7,8%. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, GRDP đến năm 2020 đạt gần 81.000 tỉ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 52 triệu đồng. Gia Lai cũng đã huy động được gần 19 nghìn tỉ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 81 xã và 5 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống mọi mặt của nhân dân đã được cải thiện rõ nét. Tỉ lệ giảm nghèo bình quân đạt 4% mỗi năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020 tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 36,75%, giảm 3,29% so với đầu nhiệm kỳ. Công nghiệp - xây dựng chiếm 28,74%, tăng 1,97% so với đầu nhiệm kỳ. Dịch vụ chiếm 34,51%, tăng 1,32% so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Trong đó giáo dục từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện, khoa học và công nghệ đã gắn liền với thực tiễn, góp phần quan trọng vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được tăng cường; chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo…

Bên cạnh đó, công tác quốc phòng, an ninh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ, chủ động phối hợp phát hiện và xử lý tốt các tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng quy định của pháp luật.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công tác phân giới - cắm mốc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã chú trọng tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, từng bước tăng cường đoàn kết trong nội bộ Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đã chỉ đạo Gia Lai cần tập trung xác định một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Về kinh tế, Gia Lai cần tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh, vì thế cần tập trung cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tập trung thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch. Bên cạnh đó, Gia Lai cần tăng cường củng cố khối Đại đoàn kết các dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động từng bước đưa Gia Lai phát triển xứng tầm.

https://laodong.vn/thoi-su/phan-dau-tro-thanh-dong-luc-cho-vung-tay-nguyen-840071.ldo

THANH TUẤN (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: