Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 12:59 12/08/2020 (GMT+7)
VÌ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Những năm qua, các cấp công đoàn và lực lượng công an cả nước, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đã tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại an ninh, an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung.

LĐLĐ TP Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra an ninh trật tự tại khu nhà trọ công nhân (xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội)

Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự

Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-TLĐLĐVN giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an, ngày 12 tháng 9 năm 2017, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong cả nước thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp Công đoàn đã chủ động trao đổi thông tin, lên các kế hoạch, phương án cụ thể và kịp thời có các biện pháp phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức, lao động. Kết quả phối hợp giữa các cấp công đoàn với lực lượng CAND, trong thời gian qua, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Với quan điểm “Lấy dự phòng là chính, công tác thông tin-giáo dục-truyền thông là then chốt, chủ động nâng cao ý thức tự bảo vệ cho công nhân, viên chức, lao động và gia đình họ ngay từ khi trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có người phạm tội và mắc vào các tệ nạn xã hội”, các cấp công đoàn đã phối hợp với lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả. Trong 3 năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức được 40.859 cuộc tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội cho 4,5 triệu  lượt đoàn viên công đoàn và công nhân lao động,tổ chức sản xuất, phát hành 1,5 triệu ấn phẩm, tài liệu truyền thông. Từ đó nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, giúp CNLĐ cảnh giác với các loại tội phạm, không để bị lôi kéo, vướng mắc vào các TNXH.

Với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự” và với các phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, các cấp công đoàn trên toàn quốc đã vận động công nhân, lao động cung cấp cho cơ quan công an trên 20.000 tin báo, góp phần giúp lực lượng công an trong cả nước điều tra, làm rõ hàng ngàn vụ việc, ngăn chặn và phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự giúp CNLĐ yên tâm làm việc. Cùng với đó, giáo dục ý thức nhạy bén chính trị, “tăng sức đề kháng” trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động CNLĐ biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Từ trong thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ an ninh công nhân”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Đội dân quân tự vệ trong doanh nghiệp”. Hiện cả nước thành lập được 2.538 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tại 22 địa phương. Các tổ tự quản khu nhà trọ đã phối hợp với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm bắt tình hình và đảm bảo an ninh trật tự, giúp người lao động yên tâm lao động, sản xuất. Các mô hình trên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của công nhân, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của công nhân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân tại cơ sở, từ đó hạn chế xảy ra các vụ lộn xộn, gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chăm lo cho người lao động góp phần phòng chống tệ nạn xã hội    

Trước diễn biến phức tạp của tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công, Tổng Liên đoàn đã triển khai, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 96/KL-TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp". Phối hợp trong công tác này, lực lượng CAND đã hỗ trợ tổ chức công đoàn trong cả nước kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của tập thể người lao động, liên quan đến lợi ích của công nhân lao động, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, nhà máy, khu nhà trọ, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động và đình công trái pháp luật. Sự phối hợp hiệu quả giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng công an, các ngành chức năng trong giải quyết các vụ việc bức xúc của CNLĐ đã góp phần kéo giảm số vụ ngừng việc tập thể qua từng năm.

Trước tình hình phức tạp và những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động “tín dụng đen”, thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn cả nước đã chủ động phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNLĐ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, hai bên đã tích cực phối hợp vừa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra, vừa duy trì và xây dựng các các nguồn quỹ của các cấp công đoàn như: Hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (Quỹ CEP); “Tương trợ nội bộ”; "Người Sài Gòn 3"; “Vòng tay yêu thương 1.000 đồng”, “Vòng tay nhân ái”; quỹ xoay vòng, quỹ trợ vốn, quỹ Mái ấm Công đoàn, tương thân tương ái. “Phúc lợi cho người lao động”... để hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ gặp khó khăn về tài chính.

Tổng hợp các nguồn quỹ trợ vốn của tổ chức công đoàn, trong 03 năm qua đã có hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn vay với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Riêng Quỹ CEP của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh 03 năm qua đã có 1.126.787 lượt CNLĐ được vay vốn với số tiền là 22.214 tỷ đồng... Thông qua đó, đã giảm thiểu đáng kể hậu quả do “tín dụng đen” gây ra.

Với phương châm “ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 gây ảnh hưởng nặng nề đến việc làm, thu nhập đời sống, các cấp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ. Những mô hình như “cây ATM gạo”, “Phiên chợ 0 đồng”; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, điện, nước sinh hoạt được CNLĐ đồng tình, phấn khởi. Từ sự huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động thiết thực, các cấp Công đoàn cả nước đã chăm lo, hỗ trợ cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng số tiền hơn 112 tỉ đồng. Qua đó giúp nhiều CNLĐ vơi bớt khó khăn, giảm thiểu các áp lực về tài chính, tránh được vòng vây của “tín dụng đen”.

Có thể khẳng định, sự phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua đã góp phần thực hiện thắng lợi chức năng nhiệm vụ của lực lượng CAND và giai cấp công nhân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.  

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” và Tuyên dương các điển hình công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 94 tập thể, cá nhân được tuyên dương lần này là những điển hình vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất có năng suất cao, chất lượng tốt, vừa tích cực xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng và triển khai hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

Chương trình và Lễ tuyên dương được tổ chức vào tối ngày 12.8.2020 tại Hà Nội với sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

ĐẶNG LỢI

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: