Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 01:59 15/11/2023 (GMT+7)
253 công nhân lao động giỏi được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động giỏi đã khắc phục khó khăn có nhiều sáng kiến, cải tiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương.

Theo Lao động

In
Về đầu
Lượt truy cập: