Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 03:10 15/08/2023 (GMT+7)
Thi đua yêu nước là trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn

Đó là chia sẻ của anh Đỗ Đức Mạnh - Trưởng phòng Quản lý thiết bị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên). Được biết từ năm 2019-2022, anh Mạnh đã có 6 sáng kiến, phương án được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi cho công ty hơn 2,735 tỉ đồng.

Theo Lao động

In
Về đầu
Lượt truy cập: