Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 10:27 25/07/2023 (GMT+7)
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn giúp tăng cường phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Trong khuôn khổ Dự án: “Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” mã số: 844.NV05.ĐHCĐ.09.22 (gọi tắt Dự án 844) do TS Lê Cao Thắng, Chủ tịch Hội đồng Trường làm chủ nhiệm, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị góp ý tài liệu tập huấn Phục vụ nhiệm vụ; hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đang phát triển mạnh ở Việt Nam, đi cùng là sự cạnh tranh nên cần thiết lập mạng lưới cố vấn để liên kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Mạng lưới này sẽ kết nối với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp. Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, dự án hướng với việc hình thành mô hình mạng lưới tư vấn các cấp công đoàn và tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho mạng lưới tư vấn viên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động;

Đồng thời, kết nối các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước vào mạng lưới để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ mạng lưới và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, đoàn viên người lao động khởi nghiệp. Mặt khác, tăng cường các phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động;

Cùng đó đó, chú trọng đẩy mạnh và phát triển mạng lưới tư vấn các cấp Công đoàn liên kết, phối hợp với với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia làm cơ sở hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công đoàn.

Theo ông Chin Hing Chang, Chuyên gia Cố vấn khởi nghiệp, Việt Nam hiện nay có Hệ sinh thái khởi nghiệp rất phát triển, các doanh nghiệp cạnh tranh nhưng vẫn có thể hợp tác để phát triển. Bên cạnh đó, ông Chin Hing Chang chia sẻ những kinh nghiệm khởi nghiệp từ các quốc gia trên thế giới để từ đó rút ra bài học cho quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Từ góc nhìn của cơ quan tổ chức công đoàn, năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân, lao động Việt Nam, tại đây, công nhân, lao động đã nêu ý kiến, kiến nghị các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nhân, phát huy những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của công nhân, những chính sách để người lao động phát huy được sáng kiến. Cùng với đó, thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều đề án, chương trình cụ thể hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của công nhân.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã cho ý kiến cụ thể vào 2 bộ tài liệu gồm: Tài liệu tập huấn Đào tạo mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cấp công đoàn và Tài liệu tập huấn Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn giúp tăng cường phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động. Theo đó, cần bổ sung thêm 2 nhiệm vụ cụ thể của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thứ nhất là trong phát huy sáng kiến của công nhân, người lao động cán bộ công đoàn cần tuyên truyền, vận động, thứ hai, cán bộ công đoàn phải tham gia với người sử dụng lao động, doanh nghiệp về chính sách động viên người lao động phát huy sáng kiến.

AN NGỌC

In
Về đầu
Lượt truy cập: