Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 09:09 29/04/2022 (GMT+7)
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”

Thái Nguyên - Ngày 27.4, bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (chương trình).

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”

Thực hiện chương trình, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Tính đến ngày 27.4.2022, đã có 3.889 sáng kiến gửi tham gia trên hệ thống phần mềm trực tuyến của chương trình, đạt khoảng 76.5% kế hoạch giai đoạn 1.

Nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình, LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31.5.2022.

Để “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” đạt hiệu quả cao, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các câu chuyện về sáng kiến, sáng kiến tiêu biểu; tập trung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội gần gũi với đoàn viên, người lao động cùng với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các Chủ tịch LĐLĐ các huyện, ngành và Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; thể hiện tinh thần quyết tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các công đoàn cơ sở và đoàn viên đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung của chương trình; phân công cụ thể nhiệm vụ gắn với trách nhiệm lãnh đạo phụ trách, tham mưu, hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến chương trình; xây dựng sự ủng hộ, đồng thuận, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp cho chương trình.

Thành lập, phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ sáng kiến của công đoàn các cấp (nhất là tại công đoàn cơ sở) trong công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị; có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong Tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đăng tải sáng kiến.

“Trong giai đoạn này, cần tập trung huy động sự tham gia và sáng kiến của đoàn viên, người lao động khu vực sản xuất, kinh doanh; cán bộ, công chức, viên chức (nhất là ngành giáo dục, y tế)” - bà Hoàng Thu Hằng cho hay. 

https://laodong.vn/hoat-dong-cong-doan/ldld-tinh-thai-nguyen-phat-dong-chien-dich-thi-dua-cao-diem-40-ngay-1038574.ldo

HÀ ANH (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: