Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 04:53 18/05/2023 (GMT+7)
LĐLĐ tỉnh Hải Dương sơ kết thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng 18/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Theo Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp Công đoàn triển khai linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Coi đây là việc làm thường xuyên, góp phần tạo được phong trào thi đua hành động sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã cụ thể hóa vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tạo thành các phong trào hay, cách làm hiệu quả, nhân lên các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, người lao động do LĐLĐ tỉnh phát động ngày càng thu hút được đông đảo cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị tham gia cả về số lượng và chất lượng; qua đó đã thực sự trở thành động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Hải Dương Trần Văn Cương cho biết sẽ tập trung vào các nội dung như:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII; Nghị quyết Đại lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW và các nghị quyết, chỉ thị liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, người lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các quy định nêu gương của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương, khen thưởng, phát huy, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác, đồng thời phê bình, uốn nắn những việc làm hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị về nội dung, hình thức để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

- Tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tăng cường phát hiện, tuyên truyền, làm lan tỏa mạnh mẽ các mô hình, điển hình tiên tiến là công nhân, viên chức, người lao động.

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm cùng với nhiều hình thức ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi và các hội thi tay nghề, sáng kiến, sáng tạo. Động viên CNVCLĐ thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến áp dụng vào sản xuất và công tác. Thường xuyên tổ chức phát động thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua, phát hiện điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, bồi dưỡng, tuyên truyền các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương khen thưởng đoàn viên, người lao động có thành tích đột xuất, đặc biệt là CNLĐ trực tiếp lao động sản xuất

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong CNVCLĐ, với phương châm: hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn để tổ chức các phong trào thi đua. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức và chỉ đạo các phong trào thi đua.

Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành xuất sắc 

N.H

In
Về đầu
Lượt truy cập: