Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn
Cập nhật lúc 11:05 26/04/2023 (GMT+7)
Bến Tre: Kết quả bước đầu Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tháng 4 năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, đại hội của 1.136 công đoàn cơ sở sẽ diễn ra từ tháng 01 đến hết tháng 4 năm 2023. Đại hội của 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm Liên đoàn Lao động: huyện, thành phố Bến Tre, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh và Công đoàn Các khu công nghiệp được tổ chức từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7/2023 và đại hội XI Công đoàn tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 10 năm 2023.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pungkook Bến Tre ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

Theo đánh giá bước đầu của LĐLĐ cho thấy, đến nay đối với công đoàn cấp cơ sở ở tất cả các huyện, thành phố, đã đại hội được 1.050/1.136 công đoàn cơ sở, đạt tỷ lệ 92,4%. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện Ba Tri đạt 100%;  Giồng Trôm đạt 100%; Bình Đại 83%; Châu Thành 95,6 %; Mỏ Cày Bắc 95%; Mỏ Cày Nam 75%; Thạnh Phú 100%; Chợ Lách 97%; TP. Bến Tre đạt 97 %; Công đoàn Viên chức tỉnh 85 %; Công đoàn Giáo dục 92%; Công đoàn ngành Y tế 84% và Công đoàn các khu công nghiệp 83,3%. Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 28/4/2023 sẽ kết thúc đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh.

Công tác triển khai chỉ đạo đại hội của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo đúng hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về quy trình và thời gian đại hội. Đã chủ động bám sát từng đơn vị cơ sở trong xây dựng văn kiện đại hội, trong đó chú trọng chất lượng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, để làm nổi bật những kết quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tới cho phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Về kết quả đại hội, hầu hết các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội đạt yêu cầu đề ra, đại hội đã thảo, luận tích cực về kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, trong đó làm rõ những nguyên nhân được và chưa được, đồng thời rút ra bài học kinh kinh nghiệm để có những giải pháp tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, trong chương trình đại hội hầu hết đều có ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, ý kiến phát biểu của lãnh đạo cơ quan, đơn vị ,doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công đoàn. Trong đó nhấn mạnh nhiệm kỳ mới công đoàn cơ sở phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động gắn với bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đại hội các công đoàn cơ sở đã thông qua đề án nhân sự và bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, đảm bảo được tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và từng loại hình hoạt động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở có số lượng nhiều nhất là 13 thành viên và tập trung vào các công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên đông từ 4.000 đoàn viên trở lên và hầu hết là các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Đại hội cũng thực hiện bầu đoàn đại biểu của đơn vị mình đi dự đại hội công đoàn cấp trên đảm bảo số lượng đại biểu chính thức được phân bổ. Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội cho nhiệm kỳ mới với tỷ lệ tán thành 100%, đồng thời kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ra sức thi đua để hoàn thành thắng lợi nghị quyết đề ra, đồng thời cũng phát động mạnh mẽ các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chào mừng đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đại hội XI công đoàn tỉnh Bến Tre, đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong phương hướng nhiệm kỳ tới công đoàn cơ sở đã đề ra mục tiêu và chỉ tiêu sát hợp với thực tiễn chuyên môn của từng loạt hình hoạt động, nhất là loại hình doanh nghiệp, quan tâm chăm lo cho công đoàn viên và người lao động khó khăn.

Việc tổ chức rút kinh nghiệm sau đại hội điểm, đã tập trung các điều kiện về nhân sự cấp ủy, cơ sở vật chất, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm Công đoàn cơ sở Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Pungkook. Sau kết quả đại hội đã kịp thời chỉ đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm đại hội điểm CĐCS cấp tỉnh nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo các CĐCS còn lại tổ chức đại hội đảm bảo các yêu cầu, mục đích, nội dung đề ra.

Công tác chuẩn bị nhân sự về BCH CĐCS, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu của các CĐCS dự Đại hội đại biểu CĐCTTTCS nhiệm kỳ 2023-2028 được tiến hành chặt chẽ, tuần tự theo các bước, từ việc rà soát quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến giới thiệu trong cán bộ chủ chốt đều được thực hiện chu đáo, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình và đảm bảo số dư theo quy định trước khi trình ra đại hội.

Nhìn chung, các phiên đại hội được tổ chức đảm bảo theo chương trình, kịch bản và đã hoàn thành nội dung đề ra. Việc điều hành của Đoàn chủ tịch có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, bám sát kịch bản đề ra. Từng đồng chí trong Đoàn chủ tịch được phân công nhiệm vụ cụ thể và phát huy tính chủ động nên không có sai sót xảy ra. Công tác điều hành bầu cử đảm bảo đúng theo quy chế bầu cử.

Đại hội các cấp công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 -2028, là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động tỉnh, đánh dấu bước phát triển của giai cấp công nhân trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và khẩu hiệu hành động “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh phát động và thực hiện mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước bằng những công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Phát huy đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh và góp phần xây dựng Bến Tre văn minh, giàu đẹp.

Với phương châm“ Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Khát vọng – Phát triển” và khí thế thi đua “Đồng khởi mới”, các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng giai cấp công nhân tỉnh nhà ngày càng phát triển và vững mạnh.

P.V

In
Về đầu
Lượt truy cập: