Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:23 24/11/2020 (GMT+7)
Quy định mới về nội quy lao động áp dụng từ 1.1.2021

Từ ngày 1.1.2021, Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó nhiều quy định liên quan đến nội quy lao động sẽ có sự thay đổi so với quy định cũ.

Sử dụng dưới 10 lao động cũng phải có nội quy lao động

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

Như vậy, từ năm 2021, mọi người sử dụng lao động đều phải ban hành nội quy lao động, kể cả doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động. Tuy nhiên nội quy lao động bằng văn bản chỉ bắt buộc với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Bổ sung thêm nhiều nội dung trong nội quy lao động

Theo Khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, nội quy lao động không được trái pháp luật về lao động và quy định liên quan. Đồng thời phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trật tự tại nơi làm việc; An toàn, vệ sinh lao động;

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (quy định mới);

Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

Có thể thấy, so với Bộ luật Lao động năm 2012, nội quy lao động đã được bổ sung thêm 3 nội dung mới. Do đó, từ 2021, người sử dụng lao động phải bổ sung thêm các nội dung trên trong nội quy lao động của doanh nghiệp mình để phù hợp với quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh đăng ký nội quy lao động thế nào?

Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 chỉ rõ, doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt, Khoản 4 Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2019 đã luật hóa quy định về việc đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quy định mới về hiệu lực của nội quy lao động

Điều 121 Bộ luật Lao động năm 2019 nêu rõ, nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

So với Điều 122 Bộ luật Lao động năm 2012, nội dung “trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120” (trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật phải sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại) đã bị bãi bỏ.

Có thể thấy, quy định như vậy không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của nội quy lao động do việc rà soát nội dung của nội quy lao động, thông báo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiến hành trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký (Khoản 3 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019).

https://laodong.vn/cong-doan/quy-dinh-moi-ve-noi-quy-lao-dong-ap-dung-tu-112021-856681.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: