Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:23 28/09/2022 (GMT+7)
Đối tượng được hưởng mức lương hưu tối đa từ năm 2022

Để hưởng lương hưu ở mức tối đa, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện nhất định.

Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên thì được hưởng lương hưu. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được quy định cụ thể tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, để hưởng mức lương hưu 45% bình quân thu nhập hàng tháng đóng BHXH, người lao động phải đủ điều kiện nghỉ hưu và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm. Cụ thể là 17 năm đóng BHXH với lao động nam về hưu năm 2019; về hưu năm 2020, thời gian đóng là 18 năm; về hưu năm 2021, thời gian đóng là 19 năm và về hưu từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Với lao động nữ, thời điểm nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, điều kiện đóng bảo hiểm xã hội là 15 năm.

Cũng theo Bộ luật Lao động, cứ mỗi năm tham gia BHXH, người lao động được tính thêm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu cho đến mức tối đa là 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm để bắt đầu được nhận lương hưu ở mức 45% bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì tỉ lệ hưởng lương hưu bị trừ theo nguyên tắc, mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 7.12.2021, từ ngày 1.1.2022, nhà nước tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021 đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, cán bộ xã, phường, thị trấn, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang, hưởng trợ cấp hằng tháng, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng...

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng được điều chỉnh tiếp với mức như sau:

Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống;

Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Hiện nay, các cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả cho gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu với số tiền hưởng hơn 14.400 tỷ đồng/tháng. Mức hưởng lương hưu trung bình hiện nay khoảng 5,4 triệu đồng/tháng, cao hơn mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 (4,2 triệu đồng/tháng).

https://laodong.vn/ban-doc/doi-tuong-duoc-huong-muc-luong-huu-toi-da-tu-nam-2022-1098479.ldo

QUỲNH CHI (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: