Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 01:36 16/09/2021 (GMT+7)
Điều kiện hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội 27 năm

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội 27 năm và đã nghỉ việc được 8 tháng không đóng bảo hiểm nữa. Vậy sau 1 năm không đóng bảo hiểm thì tôi có đủ điều kiện được nhận lương hưu không?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021.

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như vậy, bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội 27 năm, nếu bạn đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật thì vẫn sẽ được hưởng lương hưu.

https://laodong.vn/ban-doc/dieu-kien-huong-luong-huu-khi-dong-bao-hiem-xa-hoi-27-nam-953927.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: