Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 03:04 06/12/2021 (GMT+7)
Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã mới nhất

Bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục thực hiện theo mức lương cơ sở, trong đó, Bí thư đảng ủy trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có mức lương bậc 2 cao nhất là 4.246.500 đồng.

Tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội đã quyết nghị về lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, với việc lùi thời điểm cải cách tiền lương thì lương cán bộ, công chức cấp xã sẽ tiếp tục thực hiện theo mức lương cơ sở.

Tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, năm 2022 tiếp tục thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. 

Như vậy, bảng lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 gồm:

Bảng lương Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bảng lương Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

 
Một phần bảng lương cán bộ, công chức cấp xã 2022. Ảnh: Thuvienphapluat.vn.

Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại Bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004.

Bảng lương Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên.

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại Bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204.

https://laodong.vn/ban-doc/bang-luong-can-bo-cong-chuc-cap-xa-moi-nhat-981457.ldo

LƯƠNG HẠNH (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: