Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Cập nhật lúc 04:16 26/09/2018 (GMT+7)
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thành công tốt đẹp

Chiều ngày 26/9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thành công tốt đẹp. Tới dự phiên bế mạc có đồng chí Phạm Minh Chính, uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Cổng Thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam trân trọng giới thiêụ toàn văn diễn văn bế mạc của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quí,

Thưa toàn thể Đại hội. 

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra. 

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các đồng chí cán bộ công đoàn các thời kỳ, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự phiên trọng thể và tham dự các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong những năm tới; trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, xây dựng, phát huy vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

“Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường”.

Đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo định hướng gợi mở của Đồng chí Tổng Bí thư; 

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội chủ trì thảo luận chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, phát triển bền vững đất nước”; trên cơ sở gợi ý của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đại hội đã quyết định xây dựng 01 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, phát triển bền vững đất nước” để bổ sung vào văn kiện Đại hội.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận với nhiềuý kiến phát biểu tại Hội trường và tại 12 Trung tâm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII gồm 161 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn giao phó. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã họp phiên thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 9 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá; nhấn mạnh phải nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền,lợi íchhợp pháp cho người lao động; đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên; thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công; chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách nặng nề mà Đảng và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước giao phó, Đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động cả nước: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý

Kính thưa Đại hội,

Để có được thành công đó, Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, các cấp, các ngành và đoàn thể, cán bộ lão thành công đoàn, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn các cấp và đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, chân thành, thẳng thắn chỉ đạo, đóng góp xây dựng các nội dung của Văn kiện Đại hội.

Đại hội trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch đặc biệt là các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch, (nhất là Đồng chí Mai Đức Chính, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Đồng chí Trần Văn Lý) đối với tổ chức Công đoàn trong thời gian vừa qua vì lý do kháchquankhông tái cử vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Đại hội xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã được Đại hội bầu nguyện đem hết sức mình, đoàn kết, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, quyết tâm cùng với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu dương các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động cả nước đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, đóng góp cho thành công chung của Đại hội; chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham dự và tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về Đại hội.

Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ Đại hội; cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, lao động đã tận tụy làm tốt công tác phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ, khối ngân hàng Trung ương; các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước. 

Đại hội chân thành cảm ơn Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cảm ơn các khách sạn, các lực lượng công an, y tế đã hỗ trợ, giúp đỡ cho công tác tổ chức, phục vụ Đại hội. 

Kính thưa Đại hội,

Thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngay sau Đại hội, tôiđề nghị các cấp công đoàn tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam. 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước mắt, dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2018.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí./.

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: