Đăng ký tài khoản
Đổi mật khẩu
Chỉnh sửa tài khoản
Trang chủChuyên đềTuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởng
Tuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 08:47 19/02/2019 (GMT+7)
Đóng góp ý kiến xét tặng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tổng Liên đoàn nhận được hồ sơ của các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (có trích ngang kèm theo).

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Tổng LĐLĐVN công khai thông tin về các nội dung khen thưởng trên.

Các tập thể, cá nhân có ý kiến đóng góp xin gửi về Ban CSKTXH và TĐKT TLĐ, số 1A Yết Kiêu, Hà Nội hoặc email haohoanganh@yahoo.com.vn.

 

 

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo văn bản của Ban CSKTXH&TĐKT ngày  18  tháng 02 năm 2019)

 

S

TT

Đơn vị, cá nhân

Tóm tắt thành tích tiêu biểu 

Đề xuất của Ban CSKTXH&TĐKT

 
 

  I.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

 

 

 

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Qua 62 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã đào tạo, bồ dưỡng hàng chụ vạn lượt CBCĐ cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, ngành và nước bạn Lào. 05 năm qua, Trường đã chủ động đổi mới tích cực, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, đã thực hiện mở 179 lớp bồi dưỡng cho 21.965 cá bộ công đoàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng CBCĐ theo nhiệm vụ TLĐ giao từ năm 2016-2018 là 7 lớp với 459 học viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ mở 108 lớp bồi dưỡng cho 19.493 CBCĐ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; bồi dưỡng 02 lớp cho CBCĐ Là với 45 học viên; mở 155 lớp huấn luyện ATVSLĐ đào tạo 13.239 học viên. 05 năm qua, nhà trường đã có 14 đề tài, áng kiến được nghiên cứu và áp dụng đem lại hiệu quả cao. Công tác dịc vụ và đầu tư xây dựng cơ bản năm sau cao hơn năm trước. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CB, giáo viên, nhân viên và NLĐ tại nhà trường.

 Khen thưởng:

- Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội các năm 2014, 2018;

- Cờ thi đua TLĐ các năm 2016, 2017;

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013;

- Bằng khen của TLĐ năm 2015

- BK của Trung ương LHCĐ Lào năm 2017.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

 

 II.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

 

 

 

Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

05 năm qua, với phương châm hành động “Đoàn kết- Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả”, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Quận và Thành phố. Đã trợ cấp cho 11.270 lượt công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tiền tàu xe ô tô đưa 6.135 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong 5 năm (2013-2017) LĐLĐ quận đã thành lập mới được 93/73 CĐCS (đạt 127% chỉ tiêu thành phố giao), kết nạp mới 5.147/3.000 đoàn viên (đạt 171,5% chỉ tiêu Thành phố giao).

Khen thưởng:

- Cờ thi đua TLĐ năm 2015, 2016, 2017, 2018;

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999;

- Bằng khen của UBND TP năm 2010, 2013;

- Bằng khen TLĐ năm 2012, 2014.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

 

 III.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

 

 

1.

Liên đoàn Lao động thị xã Từ Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

05 năm qua, LĐLĐ thị xã Từ Sơn đã tích cực đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ , hiện tại có 47/57 doanh nghiệp có CĐCS đã ký kết TƯLĐTT đạt 82,45%. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Giai đoạn 2013-2018 đã thành lập mới được 35/30 tổ chức CĐCS với trên 2000 đoàn viên, thu KPCĐ năm sau đều cao hơn năm trước. Liên tục nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua của LĐLĐ tỉnh.

Khen thưởng:

- Tập thể LĐXS liên tục (2012-2018);

- Cờ thi đua TLĐ năm 2012, 2014, 2017;

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013;

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2014, 2015;

- Bằng khen TLĐ năm 2017.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

 

2.

Ông Nguyễn Thế Thiệu, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

05 năm qua, với cương vị được phân công phụ trách: Văn phòng, UBKT, Tuyên giáo và Chính sách pháp luật, các lĩnh vực đồng chí phụ trách luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sóng cho đoàn viên và NLĐ, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 6 doanh nghiệp, với gần 17.000 đoàn viên được hưởng ưu đãi; chủ động đưa nội dung bữa ăn ca của người lao động vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể. Trong 5 năm CĐ ngành đã ủng hộ 40 Mái ấm CĐ giá trị gần 800 Triệu đồng, vận động các quỹ xã hội trên 10 tỷ đồng. Có 5 sáng kiến được công nhận đưa vào áp dụng.

Khen thưởng:

- Liên tục đạt CSTĐCS 06 năm liền (2013-2018);

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013;

- BK của TLĐ năm 2018.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

 

IV.

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

1.

Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Từ năm 2013-2018, Văn phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham mưu cho BTV LĐLĐ Thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch công tác rõ ràng, cụ thể, kịp thời đảm bảo đúng thời gian, tiến độ; tham mưu, tổng hợp và làm tốt công tác chuẩn bị các văn bản chỉ đạo của Thường trực, BTV, BCH LĐLD Thành phố. Triển khai thực hiện tốt công tác CNTT và hoạt động trang Web. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, có nhiều sáng kiến về xây dựng phần mềm, công tác văn thư, lưu trữ.

Khen thưởng:

- Nhiều năm đạt Tập thể LĐXS: 2011, 2014, 2015, 2017.

- Bằng khen Tổng Liên đoàn: 2013, 2016, 2018;

- Bằng khen của UBND TP năm 2014, 2017.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

2.

Liên đoàn Lao động thị xã Quảng Trị, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

05 năm qua, LĐLĐ thị xã Quảng Trị đã tích cực đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể LĐLĐ đã phối hợp với Ban CSPL LĐLĐ tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng TƯLĐTT. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Giai đoạn 2013-2018 đã thành lập mới được 14 CĐCS với trên 185 đoàn viên, thu KPCĐ năm sau đều cao hơn năm trước. Liên tục nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua của LĐLĐ tỉnh.

Khen thưởng:

- Tập thể LĐXS liên tục từ năm (2014 - 2018);

- Cờ thi đua TLĐ năm 2017;

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2014;

- Bằng khen TLĐ năm 2009.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

3.

Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

05 năm qua, LĐLĐ huyện Yên Lập đã tích cực đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Thông qua phong trào thi đua đã có 8 công trình sản phẩm với giá trị đầu tư trên 21 tỷ đồng, tổ chức gắn biển 2 công trình sản phẩm; có 716 sáng kiến cải tiến đạt hiệu quả cao. Liên tục nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua của LĐLĐ tỉnh.

Khen thưởng:

- Tập thể LĐXS liên tục từ năm (2012 - 2017);

- Cờ của LĐLĐ tỉnh năm 2013, 2016;

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2016, 2017;

- Bằng khen TLĐ năm 2011, .

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

4.

Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

05 năm qua, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nghiên cứu, tham mưu cho BTV LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Kết quả từ năm 2013-2018 đã thành lập được 153 công đoàn cơ sở với 47.657 đoàn viên. Tinh giản được 12 đầu mối công đoàn. Tổ chức các lớp tập huấn  cho cán bộ công đoàn các cấp các năm đều vượt kế hoạch đề ra. Phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng:

- Nhiều năm liên tục đạt Tập thể LĐXS (2011 - 2018)

- Bằng khen Tổng Liên đoàn: 2013, 2017;

- Bằng khen của UBND TP năm 2012, 2014, 2016.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

5.

Ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận.

 

05 năm qua, dù trên cương vị công tác nào bản thân đồng chí đã cùng với BTV, BCH LĐLĐ tỉnh tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn. Chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đoàn viên, toàn tỉnh đã thành lập được 21 CĐCS, kết nạp mới được 1.643 đoàn viên đạt 163% chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, bản thân đ/c đã có 6 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở.

Khen thưởng :

- Liên tục đạt CSTĐCS từ năm 2013 – 2018;

- BK Tổng Liên đoàn: 2013, 2017.

Đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

V.

KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN

 

 

 

Ông Trần Thanh Quang, Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

Trong quá trình công tác đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng:

- Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh năm 2005 và năm 2009;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005 và 2014;

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008;

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018.

- Từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2018, đồng chí giữ chức vụ Quyền Chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu (trên 14 năm).

Đủ điều kiện Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: