Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 03:46 30/06/2020 (GMT+7)
Thanh Hóa: nhiều mô hình nổi bật trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân viên chức lao động

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã ký chương trình phối hợp với Công an tỉnh giai đoạn 2018-2023 trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và sáng tạo.

Những năm qua công tác chỉ đạo và tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ luôn có hiệu quả; các mô hình hoạt động ngày càng chất lượng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tại các đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình một số mô hình như:

 Mô hình “Tổ an ninh tự quản” của Công đoàn Công ty TNHH Annora Việt Nam và mô hình “tổ an ninh công nhân” tại Khu Công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa đã thu hút được 3 doanh nghiệp FDI với 85 tổ duy trì, hoạt động thường xuyên; mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” của  Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (06 tổ). Thông qua hoạt động, các tổ tự quản đã  giúp CNLĐ cập nhật  kịp thời các thông tin chính trị, thời sự, xã hội hằng ngày, đã đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo ANTT, phòng ngừa, ngăn chặn đình công bất hợp pháp xảy ra.

Mô hình “Khu tập thể công nhân lao động văn minh” của công đoàn Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn đã thường xuyên thực hiện hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu dân cư; giữ gìn môi trường vệ sinh, xanh, sạch đẹp;

 Mô hình “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của Trường Đại học Hồng Đức; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia. Qua đó góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm  và vi phạm pháp luật, chủ động ngăn ngừa xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT trong và ngoài nhà trường tạo môi trường ổn định, an toàn thúc đẩy phong trào thi đua học tốt, dạy tốt trong nhà trường.

 Mô hình “Cổng trường tự quản” tại các nhà trường trong tỉnh đã và đang  tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hiệu quả hoạt động của mô hình “Cổng trường tự quản” đã tạo cho cổng trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, ý thức ra vào trường của học sinh ngày càng tốt hơn, tác động và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh; đồng thời góp phần giúp các em hình thành nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong cán bộ, công nhân, người lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã và đang phát huy hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình này đã giúp cho cán bộ, công nhân, người lao động nêu cao cảnh giác, phòng chống các yếu tố tự diễn biến trong nội bộ, phòng chống tội phạm.

Mô hình “Taxi Mai Linh với văn hóa giao thông và an toàn về ANTT”, được sự quan tâm phối hợp, hướng dẫn của lực lượng công an, sự nỗ lực của lãnh đạo và tổ chức công đoàn công ty Mai Linh Thanh Hóa, mô hình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức chấp hành luật ATGT đường bộ, văn hóa giao thông, tham gia đảm bảo ANTT của cán bộ, nhân viên và đặc biệt là đội ngũ lái xe đã được nâng lên rõ rệt, vi phạm về TTATGT của lái xe giảm đáng kể.

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 11.397 buổi tuyên truyền cho 1.250.750 lượt CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ tỉnh thành lập 08 tổ tư vấn pháp luật trực tiếp tại khu nhà trọ, 01 tổ tư vấn lưu động và đã tổ chức tuyên truyền được 734 buổi cho 108.812 lượt CNLĐ; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các DN được 300 buổi; in và cấp phát 90.000 tờ gấp các loại; 32.000 cuốn sổ tay pháp luật; tổ chức 16 lớp tập huấn phòng, chống ma tuý, tội phạm & TNXH cho 2.250 người...

VN 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: