Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 10:40 17/05/2022 (GMT+7)
Tập hợp đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước

Từ 16 đến 21/5/2022, các cấp Công đoàn và cơ quan báo chí Công đoàn sẽ nắm bắt, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, công nhân lao động với Đảng, Nhà nước.

Thông tin có trong Công văn hoả tốc số 4130/TLĐ-TG của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký ngày 16/5/2022.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động.

Đây là diễn đàn để người đứng đầu Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, khát vọng của công nhân, lao động đối với sự phát triển đất nước; cũng là dịp để đoàn viên công đoàn đón nhận thông điệp của Chính phủ gửi tới người lao động cả nước nhân dịp Tháng Công nhân.

Với chủ đề “Công nhân, lao động Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, diễn đàn lần nay xoay quanh 5 nhóm vấn đề chính gồm chính sách chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập; việc quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động (nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân…); vấn đề học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân; việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng, phát triển đất nước; các sáng kiến, đề xuất, hiến kế của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động phát triển đất nước, thực hiện khát vọng dân tộc.

Để chuẩn bị nội dung Chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động khu công nghiệp với Đảng, Nhà nước thông qua tìm hiểu trực tiếp, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, tổ chức diễn đàn trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Công đoàn.

Các cơ quan báo chí Công đoàn mở diễn đàn tuyên truyền, vận động và tập hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước.

Thời gian tiến hành lấy ý kiến từ 16 đến 21/5/2022. Báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước 12h00 ngày 23/5/2022.

BAN TUYÊN GIÁO

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: