Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 03:44 17/08/2022 (GMT+7)
Công đoàn tổ chức thi tìm hiểu giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; căn cứ Kế hoạch số 209/KH-TLĐ ngày 27/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn về những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội.

  - Thông qua Cuộc thi, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu:

Các cấp công đoàn, đặc biệt là các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, THỂ LỆ

1. Chủ đề: Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

2. Nội dung các tác phẩm dự thi

Tác phẩm tập trung vào hai nội dung sau:

- Những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, lễ nghi, kiến trúc cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng truyền thống (chú trọng khai thác các chủ đề mang tính tổng hợp từ quan điểm của các tôn giáo và từ những câu chuyện, sự kiện, nhân vật, tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử tôn giáo). Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc phát huy giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo.

- Các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân, như hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc…), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

3. Đối tượng tham dự Cuộc thi

Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

4. Thể loại và hình thức trình bày

- Các tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (khuyến khích hình ảnh minh họa kèm theo).

- Các tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4.

- Tác phẩm dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự “Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”. Thông tin về tác giả kèm theo gồm: họ tên tác  giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại.

- Tác phẩm dự thi phải là những bài viết mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ chức, cá nhân. Tác giả dự thi cam kết chịu trách nhiệm pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi.

5. Tiêu chí xét trao giải

Các tác phẩm được chọn để xét trao giải thưởng phải đảm bảo:

- Có nội dung theo quy định tại mục 2.II. của Kế hoạch này.

- Được trình bày rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, khúc triết, văn phong trong sáng, hấp dẫn

6. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

6.1. Giải tập thể

Có 11 giải thưởng sẽ được trao cho các liên đoàn lao đoàn tỉnh, thành  phố, công đoàn ngành trung ương tổ chức tốt cuộc thi và  có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, bao gồm: Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  và giá trị giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất: 7.000.000 đồng

- 02 giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải

- 03 giải Ba: 3.000.000 đồng/giải

- 05 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải

6.2. Giải cá nhân

Nhận Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và giá trị giải thưởng như sau:

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng;

- 03 giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải;

- 05 giải Ba: 2.000.000 đồng/giải;

- 30 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 90.000.000 đồng.

Kết quả Cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

Giải thưởng dự kiến được trao vào cuối năm 2022.

7. Số lượng, thời hạn và địa chỉ nhận tác phẩm thi

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

- Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 01/10/2022 đến 17h00 ngày 30/10/2022 (theo dấu bưu điện).

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi qua Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

8. Một số quy định

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

- Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giả có liên quan. Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và tiền thưởng.

- Ban Tổ chức Cuộc thi  không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức, về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Là đơn vị tham mưu giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn  tổ chức thực hiện Cuộc thi, đảm bảo về nội dung, tiến độ và hiệu quả.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai Cuộc thi thiết thực hiệu quả, tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi, tổ chức truyền thông trước, trong và sau Cuộc thi.

- Tổng hợp kết quả Cuộc thi và đề xuất hình thức tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

2. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi; đảm bảo sức lan tỏa và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

- Nhận tác phẩm dự thi của đoàn viên, CNVCLĐ thuộc ngành, địa phương, đơn vị  quản lý, khuyến khích các đơn vị tổ chức triển khai Cuộc thi ở cấp mình. Xét chọn tác phẩm tiêu biểu nhất gửi tham dự Cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn, mỗi đơn vị gửi từ 05 đến 10 tác phẩm về Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn (căn cứ số lượng bài dự thi của đơn vị, nếu dưới 300 tác phẩm chọn 5 tác phẩm, trên 300 tác phẩm chọn 10 tác phẩm).

 - Báo cáo, đánh giá, tổng hợp kết quả gửi về Tổng Liên đoàn để làm cơ sở xét chọn giải tập thể Cuộc thi (đơn vị có trách nhiệm lưu giữ số lượng tác phẩm dự thi). Báo cáo và tác phẩm dự thi gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) chậm nhất ngày 30/10/2022.

3. Các cơ quan báo chí công đoàn

 Tuyên truyền về nội dung, diễn biến và kết quả của Cuộc thi, lan tỏa những tác phẩm xuất sắc trên các ấn phẩm truyền thông của đơn vị mình.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên  website: http://www.congdoan.vn/ và fanpage Công đoàn Việt Nam – Facebook.com/congdoanvietnam2017.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, ý nghĩa, thiết thực góp phần tích cực trong việc tuyên truyền những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi để được hỗ trợ, giải đáp: Đ/c Đinh Thị Thanh Thuỷ - SĐT: 0912975899.

In
Về đầu
Lượt truy cập: