Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 02:44 18/08/2023 (GMT+7)
5 nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2023) trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

 

5 nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Công Mạo

Mục đích, yêu cầu

Mục đích, yêu cầu của đợt tuyên truyền sâu rộng này là: Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào công nhân quốc tế, tấm gương tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho đoàn viên, CNVCLĐ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của người cộng sản Tôn Đức Thắng; một tấm gương sáng về phong cách sống giản dị, thanh bạch, chân thành, khiêm tốn; gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Gắn đợt sinh hoạt chính trị này với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành và toàn xã hội. Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các hình thức tuyên truyền cần hiệu quả, linh hoạt, có phương tiện và phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế như: Gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa thể thao; phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật lần thứ 135 của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; truyền thông báo chí, mạng xã hội bằng các hình thức video, hình ảnh, infographics; xây dựng cụm thông tin, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi tập trung đông công nhân lao động tại các khu công nghiệp để tuyên truyền.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

5 nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Công Mạo

5 nội dung tuyên truyền

Một là: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Bác Tôn cho sự nghiệp xây dựng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hai là: Vai trò, quá trình Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam Tôn Đức Thắng thành lập Công hội bí mật - tổ chức Công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam; vai trò tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân ở Sài Gòn - Chợ Lớn, mà điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925); những đóng góp quan trọng vào quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

5 nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nghe hướng dẫn viên ôn lại những kỷ niệm về cuộc đời, thân thế, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Ảnh: Công Mạo

Ba là: Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, trong đó nhấn mạnh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản; ý chí, nghị lực phi thường, vượt qua thử thách nghiệt ngã với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng thành công của dân tộc; luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân.

Bốn là: Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ; nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong thời gian qua. Chú trọng việc phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế, xã hội.

Năm là: Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng diễn ra ở các cấp công đoàn trong cả nước.

7 khẩu hiệu tuyên truyền gồm:

"Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023)!"

"Đồng chí Tôn Đức Thắng - Tấm gương về lòng yêu nước, đạo đức cách mạng!"

"Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh!"

"Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!"

"Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!"

"Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!"

"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng về lòng yêu nước, đạo đức cách mạng!"

5 nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại khu lưu niệm Bác Tôn tại An Giang. Ảnh: PV

LĐLĐ TP Hồ Chí Minh và LĐLĐ tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng rộng rãi đến đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm sao cho thiết thực và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; phối hợp tham gia các hoạt động kỷ niệm do địa phương tổ chức theo quy định của Nhà nước.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tuyên truyền và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng rộng rãi đến đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên nhà trường. Nghiên cứu, tổ chức nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên của nhà trường nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam căn cứ hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương có thể lồng ghép hoạt động kỷ niệm với phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo Tạp chí LĐ và CĐ

In
Về đầu
Lượt truy cập: