Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 03:36 29/11/2022 (GMT+7)
Tăng lương cơ sở, lương khởi điểm của giáo viên tiểu học là bao nhiêu?

Bạn đọc có email lanhoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi tăng lương cơ sở, mức lương khởi điểm của giáo viên tiểu học thay đổi như thế nào?

Tăng lương cơ sở, lương khởi điểm của giáo viên tiểu học là bao nhiêu?
Nếu tăng lương cơ sở thì mức lương khởi điểm của giáo viên tiểu học sẽ tăng lên tương ứng đảm bảo tuân thủ các quy định. Ảnh: Hải Nguyễn

Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập quy định về mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29.

2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28.

3. Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27.

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập quy định về cách xếp lương như sau:

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, hệ số lương khởi điểm của giáo viên tiểu học hiện nay là 2,34 nên mức lương khởi điểm của giáo viên tiểu học hiện nay là 1.490.000 đồng x 2,34 = 3.486.600 đồng.

Nếu năm 2023 tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức lương khởi điểm của giáo viên tiểu học sẽ tăng lên tương ứng đảm bảo tuân thủ các quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/tang-luong-co-so-luong-khoi-diem-cua-giao-vien-tieu-hoc-la-bao-nhieu-1120532.ldo

NGUYỄN THUÝ (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: