Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 03:18 09/05/2019 (GMT+7)
Những nội dung phải công khai trong Quy chế dân chủ cơ sở?

Bạn đọc có email thaiphuphamx@xxx hỏi: Tôi là giám đốc một công ty nhỏ vừa thành lập. Từ khi thành lập, công ty chưa ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Xin hỏi, công ty tôi có cần ban hành quy chế này, những nội dung nào phải công khai trong quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc?

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Ngày 7.11.2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019. Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (gọi chung là “người sử dụng lao động”).

Điều 11 Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc như sau:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để đảm bảo thực hiện các quy định tại nghị định này.

2. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước khi thực hiện.

Điều 4 Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định những nội dung người sử dụng lao động phải công khai như sau:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.

2. Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.

4. Nghị quyết hội nghị người lao động.

5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).

6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

7. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Như vậy, kể từ ngày 1.1.2019 doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và phổ biến công khai tại nơi làm việc những nội dung theo quy định đã trích dẫn trên.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/nhung-noi-dung-phai-cong-khai-trong-quy-che-dan-chu-co-so-649492.ldo

NGUYỄN TRANG (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: