Thời sự
Cập nhật lúc 05:28 20/06/2024 (GMT+7)
Tăng 15% mức lương hưu từ 1.7.2024

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội sẽ được điều chỉnh, tăng từ 1.7.2024.

Tăng 15% mức lương hưu từ 1.7.2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Vương.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại họp báo tháng 6.2024 về kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nếu thực hiện đủ các nội dung cải cách tiền lương khu vực công thì mức tăng tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức là 30,6%, không bao gồm tiền thưởng. Dựa vào đó, mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng một tháng (tăng 30%).

Cùng với đó, các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được tăng lên.

Tăng 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đồng thời đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức lương thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng; có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%); giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp.

Trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

“Tăng như này tất cả cùng vui, đều được hưởng như nhau cả” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng tại họp báo, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Bộ Nội vụ lưu ý ưu tiên nguồn lực để tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách như: Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật Cán bộ, công chức viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương; Đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành 10 Nghị định; Ban hành theo thẩm quyền 14 thông tư thuộc lĩnh vực nội vụ.

"Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội để thực hiện từ ngày 1.7.2024" - báo cáo của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng cho biết, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ; hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài;

https://laodong.vn/thoi-su/tang-15-muc-luong-huu-tu-172024-1355421.ldo

LƯƠNG HẠNH - TRẦN VƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: