Thời sự
Cập nhật lúc 08:50 09/12/2021 (GMT+7)
Quyết định bãi bỏ quy định về cấp phép quảng bá trực tiếp các kênh

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2021 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Đài PTTH Yên Bái phát sóng quảng bá kênh truyền hình Yên Bái                 trên vệ tinh Vinasat-1

Đài PTTH Yên Bái phát sóng quảng bá kênh truyền hình Yên Bái trên vệ tinh Vinasat-1

Quyết định bãi bỏ quy định về cấp phép quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh

Theo đó, bãi bỏ Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh truyền hình địa phương trên vệ tinh.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2010 thì các đài phát thanh, truyền hình địa phương muốn phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình của mình trên vệ tinh phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Các đài phát thanh, truyền hình địa phương chỉ được phép đưa kênh chương trình truyền hình của mình phát sóng quảng bá trực tiếp trên vệ tinh sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép. Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh có giá trị 5 năm kể từ ngày ký và không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy phép hoạt động truyền hình hoặc Giấy phép hoạt động phát thanh và truyền hình của đài phát thanh, truyền hình địa phương.

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2010 nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các đài phát thanh, truyền hình địa phương chủ động trong việc đưa kênh chương trình truyền hình của đài mình phát sóng quảng bá trực tiếp trên vệ tinh góp phần quảng bá, đưa nội dung của đài đến khán giả trên khắp mọi miền.

https://laodong.vn/xa-hoi/quyet-dinh-bai-bo-quy-dinh-ve-cap-phep-quang-ba-truc-tiep-cac-kenh-982454.ldo

TUẤN LINH (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: