Thời sự
Cập nhật lúc 05:15 07/12/2023 (GMT+7)
Nghệ An xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023, tỉnh Nghệ An đã xây dựng 9 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Nghệ An xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo bền vững
Nghệ An xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo bền vững. Ảnh: UBND tỉnh Nghệ An

Cụ thể, thông qua các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 9 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho 702 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn và người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo.

Tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường Cao đẳng Việt Đức trị giá 10,838 tỉ đồng, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường Trung cấp Dân tộc nội trú trị giá 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng tổ chức đào tạo nghề cho 1.015 lao động, tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 40.000 người, tập huấn kiến thức, kỹ năng về phát triển năng lực số cho hơn 350 nhà giáo và cán bộ quản lý, tập huấn kiến thức khởi nghiệp và kỹ năng mềm cho 370 học sinh, sinh viên.

Những năm qua, tỉnh Nghệ An đang hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Ảnh: UBND tỉnh Nghệ An
Từ chương trình giảm nghèo, nông dân huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) được hỗ trợ giống, phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Ảnh: UBND tỉnh Nghệ An

Thực hiện hỗ trợ xây mới 870 căn nhà cho 868 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, sửa chữa 100 căn nhà cho 86 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo, bố trí vốn cho 35 công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, văn hoá...

Năm 2024, tỉnh Nghệ An lên kế hoạch hỗ trợ 95,672 tỉ đồng để xây dựng, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chú trọng hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Từ đó, ưu tiên phát triển giáo dục nghề nghiệp ở các vùng nghèo, vùng khó khăn, làm tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo…

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An cũng tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc chương trình, đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong chương trình giảm nghèo bền vững.

https://laodong.vn/kinh-doanh/nghe-an-xay-dung-mo-hinh-ho-tro-san-xuat-de-giam-ngheo-ben-vung-1276340.ldo

LÊ TÂM (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: